Oferta: DS. KONTROLI PODATKOWEJ

Data publikacji: 2019-04-15
Nr ref.: FN/76/2019
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: DS. KONTROLI PODATKOWEJ
Informacje dodatkowe: Oddział Podatków od Osób Prawnych

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą opodatkowania nieruchomości: prowadzenie postępowań kontrolnych i oględzin nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych, pozyskiwanie dowodów i informacji dotyczących nieruchomości nie zgłoszonych do opodatkowania, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie sprawozdań pokontrolnych;
 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości: kontrola deklaracji podatkowych oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sprawdzanie danych o nieruchomościach w elektronicznych księgach wieczystych, składanie doniesień karnych skarbowych, prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości, analiza danych o nieruchomościach z systemu informacji przestrzennej SIP, obsługa podatników;

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne kierunki uzupełnione studiami podyplomowymi/kursami z zakresu podatków lub finansów
 • praktyka w zakresie kontroli w jednostkach administracji publicznej lub w doradztwie  podatkowym
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • umiejętność redagowania pism i formułowania wniosków
 • asertywność

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu podatków/finansów
 • doświadczenie na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa podatkowego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2019-05-05.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-15 13:42 - Informacja o naborze (Aktualizacja)