Oferta: ds. nadzoru właścicielskiego

Data publikacji: 2019-08-13
Nr ref.: NW/174/2019
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Stanowisko: ds. nadzoru właścicielskiego
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo do końca czerwca 2020 roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-09-13

Zakres podstawowych czynności

 • zabezpieczanie interesów Miasta w spółkach prawa handlowego, m.in. poprzez przygotowywanie od strony formalno-prawnej zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń akcjonariuszy, prowadzenie ewidencji spółek
 • realizacja zadań związanych z przystępowaniem i występowaniem Miasta Poznania ze spółek, likwidacją spółek, obrotem akcjami i udziałami, podwyższaniem lub obniżaniem kapitału, dopłatami i dywidendą oraz wyborem firm doradczych przy tworzeniu, restrukturyzacji, przekształceniach i likwidacji spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta lub jej komisji oraz realizacja ww. ustaleń
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w stowarzyszeniach, fundacjach oraz spółdzielniach

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, zarządzanie  
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących spółek prawa handlowego
 • ogólna wiedza z obszaru funkcjonowania samorządu gminnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - prawo, zarządzanie
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub kancelarii prawnej w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
 • bezpośredni kontakt z instytucjami

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_NW_174_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-13 14:25 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)