Oferta: ds. obsługi klienta i kancelarii

Data publikacji: 2019-03-13
Nr ref.: ZDM.DP.17.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. obsługi klienta i kancelarii

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-05-17

Zakres podstawowych czynności

 1. Obsługa klienta - przyjmowanie interesantów, wydawanie druków i udzielanie informacji
 2. Prowadzenie ewidencji wpływającej korespondencji
 3. Nadzór nad terminowością korespondencji

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie - pożądane wyższe
 2. Wysoki poziom umiejętności społecznych - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 3. Kultura osobista i efektywna praca w warunkach stresu
 4. Sprawne posługiwanie się komputerem (Windows, Office)

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 2. Doświadczenie w pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta
 3. Wiedza z zakresu podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds. obsługi klienta i kancelarii. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami, pracownikami, urzędami  i instytucjami.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

17.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-17 13:19 - wynik (Aktualizacja)