Oferta: DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data publikacji: 2018-11-09
Nr ref.: ZOU /206/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-05

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania
 • pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji w postępowaniach przetargowych
 • sporządzanie protokołów z czynności komisji przetargowych
 • wspieranie członków komisji przetargowych oraz sądów konkursowych w zakresie merytorycznego prowadzenia postępowań
 • obsługa elektronicznej Platformy Miasta Poznania w zakresie prowadzonych elektronicznych zapytań ofertowych, aukcji oraz licytacji elektronicznych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych
 • umiejętności negocjacyjne
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • dobra znajomość Pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-05 09:31 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)