Oferta: DS. OCEN ODDZIAŁYWANIA

Data publikacji: 2019-01-10
Nr ref.: KOS/15/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: DS. OCEN ODDZIAŁYWANIA

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-08

Zakres podstawowych czynności

 • weryfikacja formalna wniosków, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie projektów dotyczących między innymi: wniosków o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, opinii w sprawie warunków zabudowy i projektów budowlanych dla inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu
 • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo, planowanie przestrzenne,
 • co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku urzędniczym
 • doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska
 • praktyczna znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność korzystania z systemów informacji prawnej oraz systemów informacji przestrzennej
 • doświadczenie w obsłudze klienta

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe: zarządzanie środowiskiem, prawo ochrony środowiska

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy i delegacje
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-08 15:04 - informacja o wyniku rekrutacji (Aktualizacja)