Oferta: DS. ORGANIZACJI I OBSŁUGI SPOTKAŃ

Data publikacji: 2018-12-05
Nr ref.: PRD/216/2018
Wydział: Gabinet Prezydenta
Stanowisko: DS. ORGANIZACJI I OBSŁUGI SPOTKAŃ

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-01-11

Zakres podstawowych czynności

 • organizacja i obsługa w zakresie kontaktów publicznych Prezydenta i jego Zastępców m.in.: przygotowywanie scenariuszy imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez władze Miasta; przygotowywanie udziału władz Miasta w imprezach i uroczystościach zewnętrznych; współpraca przy organizacji znaczących z racji rangi i rozmiaru imprez i wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne; obsługa spotkań oficjalnych; projektowanie i realizacja miejskich kampanii informacyjnych; redagowanie tekstów okolicznościowych, zaproszeń
 • koordynowanie i realizowanie działań dot. udzielania honorowych patronatów Prezydenta Miasta
 • przygotowywanie informacji o pracy Urzędu na sesję Rady Miasta oraz przygotowywanie rocznego sprawozdania z pracy Urzędu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • minimum rok doświadczenia w zakresie organizacji uroczystości, oficjalnych spotkań, imprez kulturalnych
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów okolicznościowych, przemówień, korespondencji oficjalnej i kurtuazyjnej
 • umiejętność stosowania zasad protokołu dyplomatycznego
 • wysoki poziom umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność prezentacji, wystąpień publicznych
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami i instytucjami; wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy na delegacje; dostęp do miejsca pracy jest dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

informacja o naborze_PRD_216.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-11 12:36 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)