Oferta: DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ

Data publikacji: 2017-03-17
Nr ref.: ZSS/52/2017
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-04-12

Zakres podstawowych czynności

 • działania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej podległych miastu
 • współpraca z innymi instytucjami i podmiotami publicznymi i niepublicznymi w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym dostępu do usług medycznych
 • współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przy realizacji zadań Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Poznania
 • przygotowywanie opieki medycznej podczas imprez masowych organizowanych przez miasto

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki społeczne, zarządzanie, ekonomia
 • co najmniej roczne doświadczenie w podmiotach leczniczych lub jednostkach administracji publicznej na stanowiskach związanych z systemem opieki zdrowotnej
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia 
 • wiedza z zakresu zdrowia publicznego oraz organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • dobra umiejętność organizacji pracy

Wymagania dodatkowe

 • kursy/studia podyplomowe z zakresu zarządzania w służbie zdrowia, ochrony zdrowia

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga bezpośredniego kontaktowania się
z klientami, związana również z wyjściami poza miejsce pracy i delegacjami służbowymi; miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZSS_52.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Michalczyk
ostatnia zmiana w dniu 2017-04-12 13:38 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)