Oferta: ds. sterowania ruchem

Data publikacji: 2019-01-11
Nr ref.: ZDM.DP.04.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: ds. sterowania ruchem

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-03-01

Zakres podstawowych czynności

  1. Nadzór nad pracą systemów sterowania ruchem
  2. Monitorowanie pracy sygnalizacji świetlnych
  3. Analizowanie ruchu w sieci ulic
  4. Wprowadzanie zmian parametrów

Wymagania obowiązkowe

  1. wykształcenie średnie techniczne (inżynieria ruchu, automatyka, informatyka)
  2. podstawowa znajomość j. angielskiego
  3. prawo jazdy kat.B

Wymagania dodatkowe

  1. wykształcenie wyższe (inżynieria ruchu, automatyka, informatyka)
  2. staż 1 rok
  3. uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 KV

Wymagane dokumenty

1. CV,2. list motywacyjny,3. oświadczenie kandydata o niekaralności4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds. sterowania ruchem.  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca głównie przy komputerze w Centrum Sterowania Ruchem oraz praca w terenie związana z przeprowadzaniem oględzin stanu sygnalizacji.Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

Scan04.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracydostępna jest : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-01 14:02 - wynik rekrutacji (Aktualizacja)