Oferta: DS. OBSŁUGI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Data publikacji: 2017-09-11
Nr ref.: PRD/147/2017
Wydział: Gabinet Prezydenta
Stanowisko: DS. OBSŁUGI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-10-25

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych na stronach mediów społecznościowych zarządzanych przez miasto Poznań
 • moderowanie dyskusji w mediach społecznościowych
 • monitorowanie treści internetowych związanych z miastem Poznań
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczącej działań Urzędu, miejskich jednostek i spółek dla potrzeb publikacji w mediach społecznościowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach realizujących zadania dot. obsługi mediów społecznościowych
 • wiedza w zakresie social media, content marketingu
 • umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pod specyfikę social media

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z narzędziami monitoringu Internetu
 • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego z uwzględnieniem aktualnych problemów miasta Poznania

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga bezpośredniego kontaktowania się z innymi osobami; wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy na delegacje; dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_147_2017.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-25 12:54 - Informacja o naborze (Aktualizacja)