Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
DS. PROJEKTOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Nr ref.: OR /115/2018
Wydział: Wydział Organizacyjny
2018-06-14 2018-06-23
Główny Księgowy (0,5 etatu)
Nr ref.: P129.120.1.2018
Jednostka: Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół
2018-06-15 2018-06-22
główny/a księgowy/a
Nr ref.: 3/2018
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
2018-06-15 2018-06-22
księgowa
Nr ref.: UK.DO.1110-1/2018
Jednostka: Usługi Komunalne
2018-06-13 2018-06-22
Insp.ds infrastruktury
Nr ref.: PP/08/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2018-06-08 2018-06-22
specjalista ds. płac, 1/2 etatu
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
2018-06-07 2018-06-22
Elektryk, elektryk samochodowy
Nr ref.: ZSS/KD/120/2/17
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2018-06-12 2018-06-20
referent ds. obsługi klienta
Nr ref.: PP/05/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2018-06-07 2018-06-20
Pomoc kuchenna
Nr ref.: P35-2/2018
Jednostka: Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
2018-06-06 2018-06-20
DS. KONTROLI
Nr ref.: ZSS/110/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-06-05 2018-06-20
ds. rozkładów jazdy i integracji z koleją
Nr ref.: ZTM.DO.1110.6.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-06-07 2018-06-18
DS. ROZLICZEŃ
Nr ref.: GN/108/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2018-06-07 2018-06-17
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/106/2018
Wydział: Wydział Informatyki
2018-05-25 2018-06-17
główna księgowa
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
2018-05-30 2018-06-15
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZS5/SD/1111/05/18
Jednostka: Zespół Szkół Nr 5 w Poznaniu (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Nr 40, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")
2018-05-25 2018-06-15
DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 1
Nr ref.: MOPR/35/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-06-05 2018-06-14
DS.OBSŁUGI KAWKA-BIS
Nr ref.: OS/104/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-05-22 2018-06-13
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji
Nr ref.: SP.90-2/2018
Jednostka: Ogród Zoologiczny
2018-05-30 2018-06-12
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/107/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-05-29 2018-06-11
ds. księgowości
Nr ref.: ZTM.DO.1110.7.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-04-20 2018-06-11

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.