Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Sprzątaczka
Nr ref.: ZSS/KD/120/3/17
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2018-01-05 2018-01-18
1/2 etatu specj. ds. fizjoterapii; 1/2 etatu instruktor ds. kult.-oświat.
Nr ref.: ZDDP-I.120.15.2017
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2018-01-04 2018-01-18
DS. SYSTEMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY
Nr ref.: ZSS/4/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-01-05 2018-01-17
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/87/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-12-29 2018-01-17
DS. SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Nr ref.: ZOU /205/2017
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2017-12-29 2018-01-17
Stanowisko ds. planowania, opiniowania i uzgodnień (8)
Nr ref.: ZDM.DP.1.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-01-02 2018-01-16
Stanowisko ds. planowania, opiniowania i uzgodnień (9)
Nr ref.: ZDM.DP.2.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-01-02 2018-01-16
ds. obsługi w Biurze Obsługi Klienta
Nr ref.: ZTM.DO.1110.2.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-01-04 2018-01-15
główny księgowy
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
2018-01-04 2018-01-15
ds. obsługi Klienta w systemie poczty elektronicznej
Nr ref.: ZTM.DO.1110.1.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-01-04 2018-01-15
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.1.18
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2018-01-01 2018-01-15
DS. FINANSOWYCH W OBSZARZE PROJEKTÓW UNIJNYCH
Nr ref.: KPRM/3/2018
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2018-01-04 2018-01-14
DS. PODATKÓW I OPŁAT
Nr ref.: FN/202/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-12-29 2018-01-14
DS. POMOCY MIESZKANIOWEJ
Nr ref.: SL/199/2017
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
2017-12-22 2018-01-14
DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH
Nr ref.: ZSS/1/2018
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2018-01-03 2018-01-12
Główny Księgowy
Nr ref.: 1/2017
Jednostka: Przedszkole Nr 86 ''Tęczowy Świat"
2017-12-28 2018-01-12
Stanowisko : ds.przygotowania inwestycji
Nr ref.: ZDM/DP/35/2017
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2017-12-14 2018-01-12
Stanowisko : ds. utrzymania dróg
Nr ref.: ZDM/DP/36/2017
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2017-12-14 2018-01-12
pracownik socjalny
Nr ref.: ODB1/6/2017
Jednostka: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
2017-12-27 2018-01-10
KOORDYNATOR PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w MOF Poznania"
Nr ref.: KPRM/201/2017
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2017-12-29 2018-01-09

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.