Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Robotnik drogowy - operator koparko-ładowarki
Nr ref.: 7/2016
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2016-08-25 2016-09-01
główny ksiegowy
Nr ref.: 3/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
2016-08-17 2016-08-31
główny księgowy
Nr ref.: P85/01/08/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 85
2016-08-23 2016-08-29
Doradca zawodowy - szkoły ponadgimnazjalne
Nr ref.: 2/2016
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2016-08-10 2016-08-26
Doradca zawodowy - szkoły gimnazjalne
Nr ref.: 1/2016
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2016-08-10 2016-08-26
rzemieślinik - piekarz
Nr ref.: ZSPS.1210/35/2016
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2016-07-14 2016-08-26
rzemieślinik - cukiernik
Nr ref.: ZSPS.1210/33/2016
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2016-07-04 2016-08-26
ds. projektowania urbanistycznego nr 14
Nr ref.: MPU-OR/1000-6/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-07-22 2016-08-19
DYREKTOR ESTRADY POZNAŃSKIEJ
Nr ref.: PMP/91/2016
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2016-07-18 2016-08-18
Pielęgniarka
Nr ref.: 1/2016
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
2016-07-27 2016-08-16
Referent d/s administracyjno - biurowych
Nr ref.: SP15/07/16/REFE/P
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191)
2016-07-21 2016-08-10
Dyrektor Rodzinnego Domu nr 4 w Poznaniu
Nr ref.: PMP/88/2016
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2016-07-14 2016-08-01
główny księgowy
Nr ref.: 2/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
2016-07-11 2016-07-29
główna księgowa 0,5 etatu
Nr ref.: SP59 - 1/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
2016-07-08 2016-07-29
główna księgowa 0,5 etatu
Nr ref.: P113-120-1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 113 "Mali Sportowcy"
2016-06-24 2016-07-15
Bibliotekarz
Nr ref.: BR-IX-113-10/16
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2016-06-16 2016-07-01
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nr ref.: CWR/5/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-06-17 2016-06-30
samodzielny referent ds. zaopatrzenia
Nr ref.: 002
Jednostka: Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
2016-06-09 2016-06-30
główny ksiegowy
Nr ref.: 1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
2016-06-15 2016-06-20
stanowisko ds. obsługi Klienta w zakresie ulg i zwolnień
Nr ref.: ZTM.DL.1110.14.2016
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2016-06-10 2016-06-20

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.