Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
nauczyciel śpiewu i gry na instrumentach ludowych
Nr ref.: 1
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2015-07-02 2015-08-07
konserwator
Nr ref.: UK.D.1020-3/15
Jednostka: Usługi Komunalne
2015-07-16 2015-07-30
Główny księgowy
Nr ref.: PPP2.1/2015
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
2015-07-06 2015-07-20
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/3/2015
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2015-06-24 2015-07-08
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Jednostka: Przedszkole nr 112 ,,Mali Przyrodnicy"
2015-06-23 2015-06-29
Stanowisko: ds. analiz i projektów społeczno-ekonomicznych
Nr ref.: nr referencyjny OS/01/2015
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2015-05-08 2015-06-06
księgowa/y
Nr ref.: KD.120.1.2015
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO,Technikum Budowlano-Drzewne, ZSZ Nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe )
2015-05-13 2015-05-28
Specjalista d/s kadr i płac
Nr ref.: P77.1.2015
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2015-05-04 2015-05-18
ds. księgowości
Nr ref.: UK.D.1110-1/15
Jednostka: Usługi Komunalne
2015-04-23 2015-05-11
główny księgowy
Nr ref.: P74/01/2015
Jednostka: Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
2015-04-14 2015-04-28
woźna/woźny
Nr ref.: GM12.1.12.120.1.04/2015r.
Jednostka: Gimnazjum Nr 12 im. Jacka Kuronia
2015-04-14 2015-04-21
główny księgowy
Nr ref.: P65-120-01-90/2015
Jednostka: Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"
2015-04-01 2015-04-14
główny księgowy
Nr ref.: ZSzOI-1/O1/2015
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2015-03-18 2015-04-01
główny księgowy
Nr ref.: 2/2015
Jednostka: Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"
2015-03-17 2015-03-31
Główny księgowy
Nr ref.: P.41 nabór na stanowisko urzędnicze
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej i Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka"
2015-03-13 2015-03-20
Specjalista ds. promocji
Nr ref.: OFP/01/01/2014
Jednostka: Galeria Miejska ARSENAŁ
2015-01-26 2015-02-13
PSYCHOLOG
Nr ref.: CWR/5/2014
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2014-12-29 2015-01-30
główny księgowy
Nr ref.: 1
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40, Przedszkole nr 23)
2014-12-16 2015-01-16
Sprzątaczka
Nr ref.: Sp7.1200.1.2014
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
2014-11-27 2014-12-12
Specjalista ds. infrastruktury torowo-sieciowej
Nr ref.: ZTM.DL.1110.31.2014
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-11-24 2014-12-05

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.