« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

oferty rozpatrywane

Y

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Kierownik Działu Obsługi Automatów Biletowych
Nr ref.: ZTM/NO/23/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-06-05 2009-06-15
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Nr ref.: ZTM/NO/22/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-05-29 2009-06-12
ds.rozwoju i transportu aglomeracyjnego
Nr ref.: ZTM/NO/21/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-05-29 2009-06-09
ds.obsługi sekretariatu
Nr ref.: ZTM/NO/20/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
Radca Prawny
Nr ref.: ZTM/NO/19/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
ds. transportu rowerowego
Nr ref.: ZTM/NO/12/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
ds. analizy potoków pasażerskich
Nr ref.: ZTM/NO/16/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
ds. infrastruktury przystankowej
Nr ref.: ZTM/NO/15/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
ds. kontroli realizacji usług
Nr ref.: ZTM/NO/14/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
magazynier
Nr ref.: ZTM/NO/18/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
ds. kontraktowania usług
Nr ref.: ZTM/NO/13/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
ds. realizacji inwestycji
Nr ref.: ZTM/NO/17/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
Kierownik Działu Wynagrodzeń
Nr ref.: ZTM/NO/6/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
ds. realizacji zamóweń publicznych
Nr ref.: ZTM/NO/8/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
ds. skarg i wniosków
Nr ref.: ZTM/NO/11/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
ds. organizacyjnych
Nr ref.: ZTM/NO/9/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
ds. windykacji należności
Nr ref.: ZTM/NO/10/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
ds. obsługi kadr
Nr ref.: ZTM/NO/7/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
specjalista ds płac
Nr ref.: P10/1113-1/09
Jednostka: Przedszkole Nr 10 im. Bolka, Lolka i Toli
2009-03-26 2009-04-16
główny księgowy
Nr ref.: ZS1-1/2009
Jednostka: Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego (Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, Gimnazjum Nr 66)
2009-02-12 2009-03-27

Oferty pracy