Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
główny specjalista ds kursów i szkoleń
Nr ref.: 1/2016
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2016-04-07 2016-04-18
PSYCHOLOG
Nr ref.: CWR/2/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-03-16 2016-04-08
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/1/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-03-16 2016-04-08
główny ksiegowy - 0,25 etatu
Nr ref.: P2.120.2.2016
Jednostka: Przedszkole Nr 2
2016-02-29 2016-03-21
nauczyciel
Nr ref.: ZSzOI-1/120/3/2016
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2016-02-22 2016-02-29
sprzątaczka
Nr ref.: 1/2016
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Bronisława Szwarca
2016-02-14 2016-02-29
pracownik d/s płac
Nr ref.: ZSO15.120.1.16
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (XV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Nr 11)
2016-01-15 2016-02-29
główny ksiegowy - 0,25 etatu
Nr ref.: P2.120.1.2016
Jednostka: Przedszkole Nr 2
2016-02-09 2016-02-25
Księgowa
Nr ref.: 120/1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
2016-02-02 2016-02-15
pedagog
Nr ref.: ZSzOI-1/120/02/2016
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2016-02-04 2016-02-12
nauczyciel
Nr ref.: 120
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2016-01-28 2016-02-05
główny księgowy , główna księgowa
Nr ref.: P174/120/1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"
2016-01-14 2016-02-01
specjalista ds. kadr i spraw socjalnych
Nr ref.: 5/SP.90-2/2016
Jednostka: Ogród Zoologiczny
2016-01-07 2016-01-18
Kasjer
Nr ref.: 4/SP.90-1/2016
Jednostka: Ogród Zoologiczny
2016-01-07 2016-01-18
rzemieślnik
Nr ref.: 534/SP.90-2/2015
Jednostka: Ogród Zoologiczny
2015-12-09 2015-12-31
pracownik ds płac
Nr ref.: ZSO15.120.2.15
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (XV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Nr 11)
2015-11-17 2015-12-31
Główny księgowy
Nr ref.: P.28.120.1.2015
Jednostka: Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"
2015-12-16 2015-12-23
referent ds sekretariatu - 0,5 etatu
Nr ref.: 2/2015
Jednostka: Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 2 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi)
2015-12-07 2015-12-18
Wychowawca świetlicy
Nr ref.: ZSzOI-1/120/1/2015
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2015-11-27 2015-12-04
Pedagog w Przedszkolu
Nr ref.: ZSzOI-1/120/2/2015
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 186 "Mieszkańcy Łąki")
2015-11-27 2015-12-04

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.