Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Główny Księgowy
Nr ref.: 1/2017
Jednostka: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
2017-07-04 2017-07-31
główny księgowy
Nr ref.: SEK-3/2017
Jednostka: Ogród Zoologiczny
2017-07-12 2017-07-24
księgowa/księgowy
Nr ref.: 2/2017/ WMN
Jednostka: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
2017-07-07 2017-07-20
specjalista do spraw płac
Nr ref.: SP19.120.11.2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Stanisława Staszica
2017-07-07 2017-07-18
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.120.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-07-03 2017-07-18
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS_IKD.110.119.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-07-03 2017-07-18
rzemieślnik-ogrodnik
Nr ref.: 3/2017
Jednostka: Przedszkole Nr 53 im. Koszałka Opałka
2017-06-20 2017-07-16
Intendent/ Intendentka - 1 etat, (umowa na zastępstwo)
Nr ref.: Nr ref.: ZŻNr2/ 3 /2017
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 2
2017-06-22 2017-07-14
pracownik gospodarczy/sprzątaczka 1/2 etatu
Nr ref.: 1/2017 WMN
Jednostka: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
2017-06-29 2017-07-12
Dyrektor Zespołu Żłobków nr 3
Nr ref.: PMP/102/2017
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2017-06-27 2017-07-12
DYREKTOR BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH
Nr ref.: PMP/92/2017
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2017-06-02 2017-07-03
magazynier-pracz
Nr ref.: ODB1/4/2017
Jednostka: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
2017-06-12 2017-06-26
opiekunka/opiekun 3 etaty - Zespół Żłobków Nr 2 w Poznaniu
Nr ref.: Nr ref.: ZŻNr2/ 2 /2017
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 2
2017-05-23 2017-06-23
Doradca zawodowy
Nr ref.: 3/2017
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2017-06-08 2017-06-22
ds. projektowania urbanistycznego nr 7
Nr ref.: MPU-OR/1000-8/17
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2017-06-06 2017-06-19
kierownik działu edukacji i promocji ZOO
Nr ref.: SEK-2/2017
Jednostka: Ogród Zoologiczny
2017-06-06 2017-06-19
ds. projektowania układu transportowego nr 4
Nr ref.: MPU-OR/1000-7/17
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2017-06-06 2017-06-19
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.97.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-06-03 2017-06-18
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.98.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-06-03 2017-06-18
ds. projektowania układu transportowego nr 5
Nr ref.: MPU-OR/1000-3/17
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2017-06-01 2017-06-16

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.