Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Opiekun, Opiekunka Pielęgniarka /Pielęgniarz - 2 etaty
Nr ref.: ZŻNr2/ 2 /2016
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 2
2016-12-27 2017-01-16
Doradca zawdowy
Nr ref.: 1/2017
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2017-01-04 2017-01-15
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/8/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-12-13 2017-01-15
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.243.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-12-28 2017-01-13
dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
Nr ref.: PMP/152/2016
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2016-12-07 2017-01-09
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.217.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-12-17 2017-01-02
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.218.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-12-16 2017-01-02
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.185.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-12-10 2016-12-27
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.174.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-11-30 2016-12-16
Sekretarz szkoły - 1,00 etatu
Nr ref.: SP10.1200.02.16
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera
2016-12-07 2016-12-14
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Nr ref.: CWR/7/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-12-05 2016-12-14
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.169.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-11-28 2016-12-14
specjalista ds. administracji
Nr ref.: 120.2.2016.A1
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2016-11-28 2016-12-09
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.166.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-11-23 2016-12-09
ds. obsługi klienta nr 2
Nr ref.: MPU-OR/1000-12/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-11-28 2016-12-07
księgowa w wym. 1/2 etatu
Nr ref.: MDK3.07100.29.2016
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2016-10-13 2016-11-30
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.160.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-11-09 2016-11-24
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.150.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-10-31 2016-11-14
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.133.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-10-11 2016-10-26
ds. projektowania układu transportowego nr 5
Nr ref.: MPU-OR/1000-10/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-10-05 2016-10-21

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.