« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Y

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
specjalista ds. płac
Nr ref.: 1/2011
Jednostka: Przedszkole Nr 14 "Polne Kwiaty"
2011-09-05 2011-09-19
główny księgowy
Nr ref.: 1/11
Jednostka: Przedszkole Nr 85
2011-08-25 2011-09-09
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: P16-1900-09/11
Jednostka: Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
2011-06-22 2011-07-08
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSPS.II/1111/3/2011
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2011-04-14 2011-04-28
specjalista d/s administracyjnych
Nr ref.: ZSH-012/41/2011
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO, IV Liceum Prof.,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, XXXVI Uzup. LO dla Dorosłych, Technik.Uzupeł. Nr 4 dla Dorosłych, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2011-03-08 2011-03-31
cukiernik
Nr ref.: ZSPS.II/1111/12/2010
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2010-11-19 2010-12-03
referent administracyjny
Nr ref.: 012/297/10
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO, IV Liceum Prof.,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, XXXVI Uzup. LO dla Dorosłych, Technik.Uzupeł. Nr 4 dla Dorosłych, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2010-10-12 2010-10-25
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: P161/09/2010
Jednostka: Przedszkole Nr 161 im. Księcia Przemysława
2010-09-20 2010-10-20
pedagog (zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy)
Nr ref.: OAO/2/2010
Jednostka: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
2010-09-23 2010-10-08
Główna księgowa
Nr ref.: p-114-1111/1/2010
Jednostka: Przedszkole Nr 114 "Pinokio"
2010-09-20 2010-09-28
nauczyciel wychowania przedszkonego
Nr ref.: 1/2010
Jednostka: Przedszkole Nr 14 "Polne Kwiaty"
2010-08-17 2010-08-31
Specjalista ds. kadrowo-płacowych 0,5 etatu/20 godzin
Nr ref.: OP/1/2010
Jednostka: Przedszkole Specjalne Nr 164
2010-08-13 2010-08-27
nauczyciel techniki i zajęć technicznych
Nr ref.: ZSS-2/2010-11
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 106 (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106, Gimnazjum Specjalne Nr 106)
2010-08-16 2010-08-20
Specjalista ds. Finansowo-Księgowych
Nr ref.: GMA/01/2010
Jednostka: Galeria Miejska ARSENAŁ
2010-07-26 2010-08-06
pedagog (zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy)
Nr ref.: OAO/1/2010
Jednostka: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
2010-07-13 2010-08-06
referent administracyjny
Nr ref.: 012/60/10
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO, IV Liceum Prof.,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, XXXVI Uzup. LO dla Dorosłych, Technik.Uzupeł. Nr 4 dla Dorosłych, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2010-03-08 2010-03-24
główny ksiegowy- 0,25 etatu/ 10 godzin
Nr ref.: 3/2009
Jednostka: Ogród Jordanowski Nr 2
2009-12-15 2009-12-31
Kierownik projektu
Nr ref.: 1/2009
Spółka: Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o.o.
2009-12-14 2009-12-23
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Nr ref.: 2/2009
Jednostka: Przedszkole Nr 14 "Polne Kwiaty"
2009-11-23 2009-12-18
Główny księgowy
Nr ref.: SP77/1110-1/2009
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
2009-11-30 2009-12-15

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy