« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Y

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
główny księgowy
Nr ref.: P.98/1111-2/12
Jednostka: Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"
2012-07-31 2012-08-16
Główny Księgowy 0,50 etatu
Nr ref.: 1/rek/12
Jednostka: Przedszkole Nr 75 "Przyjaciele Włóczykija"
2012-07-25 2012-08-07
Specjalista ds.płac
Nr ref.: 1/2012
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
2012-07-12 2012-08-01
Referent ds. administracyjnych
Nr ref.: P.98/1111-1/12
Jednostka: Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"
2012-05-28 2012-06-15
Główny/a księgowa/y
Nr ref.: Prac/Pr12/1/2012
Jednostka: Przedszkole Nr 12 "Marcinek"
2012-05-08 2012-05-15
Specjalista d/s płac i kadr
Nr ref.: Prac/Pr12/2/2012
Jednostka: Przedszkole Nr 12 "Marcinek"
2012-05-08 2012-05-15
referent ds płac
Nr ref.: P28/1/2012
Jednostka: Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"
2012-02-14 2012-02-24
referent ds. kadr
Nr ref.: P28/2/2012
Jednostka: Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"
2012-02-14 2012-02-24
Zastępca Dyrektora
Nr ref.: GMA/01/P/2012
Jednostka: Galeria Miejska ARSENAŁ
2012-01-13 2012-01-26
główny księgowy
Nr ref.: 1/2011
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
2011-12-20 2012-01-20
specjalista d/s płac
Nr ref.: Gim44/1111/10-46/2011
Jednostka: Gimnazjum Nr 44 im. gen. bryg. Mariusza Zaruskiego
2011-10-18 2011-12-01
główny księgowy
Nr ref.: LO XIV-1111 /41 / 2011
Jednostka: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
2011-11-03 2011-11-18
specjalista ds. płac
Nr ref.: 1/2011
Jednostka: Przedszkole Nr 14 "Polne Kwiaty"
2011-09-05 2011-09-19
główny księgowy
Nr ref.: 1/11
Jednostka: Przedszkole Nr 85
2011-08-25 2011-09-09
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSPS.II/1111/3/2011
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2011-04-14 2011-04-28
specjalista d/s administracyjnych
Nr ref.: ZSH-012/41/2011
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2011-03-08 2011-03-31
cukiernik
Nr ref.: ZSPS.II/1111/12/2010
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2010-11-19 2010-12-03
referent administracyjny
Nr ref.: 012/297/10
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2010-10-12 2010-10-25
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: P161/09/2010
Jednostka: Przedszkole Nr 161 im. Księcia Przemysława
2010-09-20 2010-10-20
pedagog (zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy)
Nr ref.: OAO/2/2010
Jednostka: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
2010-09-23 2010-10-08

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy