Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Główna księgowa
Nr ref.: P130/120/01/17
Jednostka: Przedszkole Nr 130 "Bajkowy Świat"
2017-01-27 2017-02-10
ds. projektowania urbanistycznego nr 4
Nr ref.: MPU-OR/1000-2/17
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2017-01-25 2017-02-10
ds. projektowania urbanistycznego nr 1
Nr ref.: MPU-OR/1000-1/17
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2017-01-25 2017-02-10
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSP-2/120-1/2017
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej i Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka"
2017-01-18 2017-01-31
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.12.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-17 2017-01-31
KSIĘGOWY/KSIĘGOWA
Nr ref.: CWR/1/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-01-02 2017-01-31
REFERENT DS. ANALIZ RYNKU PRACY I EDUKACJI
Nr ref.: 2/2017
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2017-01-20 2017-01-30
księgowa/y
Nr ref.: KD.120.1.2017
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO,Technikum Budowlano-Drzewne, ZSZ Nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe )
2017-01-11 2017-01-25
psycholog
Nr ref.: DPS-IKD.110.4.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-05 2017-01-24
ds kadr
Nr ref.: P28/1/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"
2017-01-12 2017-01-23
ds płac
Nr ref.: P28/2/2017
Jednostka: Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"
2017-01-12 2017-01-23
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.3.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-03 2017-01-20
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.2.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-03 2017-01-20
Opiekun, Opiekunka Pielęgniarka /Pielęgniarz - 2 etaty
Nr ref.: ZŻNr2/ 2 /2016
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 2
2016-12-27 2017-01-16
Doradca zawdowy
Nr ref.: 1/2017
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2017-01-04 2017-01-15
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/8/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-12-13 2017-01-15
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.243.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-12-28 2017-01-13
dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
Nr ref.: PMP/152/2016
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2016-12-07 2017-01-09
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.217.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-12-17 2017-01-02
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.218.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-12-16 2017-01-02

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.