« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

oferty rozpatrywane

Y

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
pomoc kuchenna
Nr ref.: 1/08
Jednostka: Przedszkole Nr 126 im. Rusa
2008-06-24 2008-07-24
Kucharka
Nr ref.: p.47.2/2008
Jednostka: Przedszkole Nr 47
2008-06-23 2008-07-11
Nauczyciel języka angielskiego
Nr ref.: SP11/02/2008
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
2008-06-06 2008-07-11
woźny/konserwator
Nr ref.: SP11/01/2008
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
2008-06-04 2008-07-04
specjalista do spraw płac
Nr ref.: Gm9-1111/5/2008
Jednostka: Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych Nr 37 (Gimnazjum Nr 9 im. Jerzego Waldorffa, XX Liceum Ogółnokształcące)
2008-06-11 2008-06-24
Rzemieślnik "złota rączka", etat/40 godzin tygodniowo
Nr ref.: Nr 1/06/2008r.
Jednostka: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
2008-06-05 2008-06-20
główny księgowy - 1/4 etatu
Nr ref.: a1
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
2008-05-27 2008-06-20
nauczyciel
Nr ref.: 1/2008
Jednostka: Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka
2008-04-21 2008-05-31
Specjalista ds. płac
Nr ref.: P-47-1/2008
Jednostka: Przedszkole Nr 47
2008-03-17 2008-05-15
główny księgowy 1/2 etatu
Nr ref.: XIVLO-1111/K/2/08
Jednostka: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
2008-04-07 2008-04-21
Etat na zastępstwo (czas określony) samodzielny referent do spraw administracyjnych
Nr ref.: P-2/1011/1/08
Jednostka: Przedszkole Nr 2
2008-02-29 2008-03-10
Główny Księgowy
Nr ref.: Nr SP88/1110-2/08
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków
2008-02-08 2008-02-29
specjalista do spraw kadr
Nr ref.: Nr SP88/ 1110-1/08
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków
2008-02-04 2008-02-29
główny księgowy
Nr ref.: ZSO/DSP/0717/73/2007
Jednostka: Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Gim. nr 1, XXIII LO, XXIII L P,Tech. Odzieżowo-Usługowe, ZSZ Nr 23, XXIII Uzup. LO dla Dorosłych, Technikum Uzup. Nr 23 dla Dorosłych, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Polic. Nr 23 dla Dor.)
2007-09-24 2007-10-15
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: 4/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 126 im. Rusa
2007-09-20 2007-10-04
referent ds. gospodarczych, 3/4 etatu
Nr ref.: ref.2007
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
2007-09-17 2007-09-25
specjalista do spraw żywienia
Nr ref.: P85-1/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 85
2007-08-23 2007-09-08
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: P16/1/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
2007-08-24 2007-09-07
księgowa
Nr ref.: SSM3 - 1/2007
Jednostka: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3
2007-08-16 2007-08-27
referent administracyjny
Nr ref.: P-117-1111a-4/07
Jednostka: Przedszkole Nr 117 im. Czecha
2007-08-03 2007-08-17

Oferty pracy