Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Specjalista ds. parkingów i rowerów miejskich
Nr ref.: ZTM.DL.1110.27.2014
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2014-10-30 2014-11-14
główny księgowy - rachunkowość budżetowa
Nr ref.: Szkoła Podstawowa nr 84
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
2014-10-21 2014-11-03
referent ds. płac
Nr ref.: Szkoła Podstawowa nr 84
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
2014-10-21 2014-11-03
stanowisko urzędnicze - referent ds. uczniów w wymiarze 0,75 etatu
Nr ref.: 1/2014
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 (Przedszkole Nr 175 , Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury )
2014-10-16 2014-10-24
referent ds płac 1/2 etatu
Nr ref.: sp71/2/2014
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
2014-10-06 2014-10-17
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Nr ref.: CWR/4/2014
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2014-10-03 2014-10-17
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Nr ref.: CWR/3/2014
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2014-09-26 2014-10-15
referent ds. płac
Nr ref.: Gim22/120-2/14
Jednostka: Gimnazjum Nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego
2014-09-24 2014-10-08
pomoc nauczyciela
Nr ref.: 1/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 126 im. Rusa
2014-08-19 2014-08-26
specjalista - koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Nr ref.: 1/2014
: Stowarzyszenie "Metropolia Poznań"
2014-07-24 2014-08-14
główny księgowy
Nr ref.: ZSPS.II.1210/8/2014
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2014-04-30 2014-06-13
ds. analizy skutków finansowych
Nr ref.: MPU-OR/1000-1/14
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2014-04-07 2014-04-30
Główny Księgowy
Nr ref.: PL-112/120/2/14
Jednostka: Przedszkole nr 112 ,,Mali Przyrodnicy"
2014-04-15 2014-04-25
specjalista ds. kadr
Nr ref.: 1/2014
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
2014-04-01 2014-04-14
Referent ds. płac
Nr ref.: 1/2014/SP71
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
2014-03-17 2014-03-31
magazynier-pracz
Nr ref.: 2/2014
Jednostka: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
2014-03-17 2014-03-31
Główny księgowy
Nr ref.: 01/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 51
2014-03-04 2014-03-18
Główny księgowy
Nr ref.: 1/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 82
2014-03-05 2014-03-17
Księgowa/y
Nr ref.: 1/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
2014-02-06 2014-02-21
główna księgowa
Nr ref.: P.144.12.1.2014
Jednostka: Przedszkole Nr 144 "Wesoła Gromada"
2014-02-06 2014-02-21

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.