« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Y

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Księgowa/y
Nr ref.: 1/2014
Jednostka: Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
2014-02-06 2014-02-21
główna księgowa
Nr ref.: P.144.12.1.2014
Jednostka: Przedszkole Nr 144 "Wesoła Gromada"
2014-02-06 2014-02-21
specjalista do spraw administracji
Nr ref.: 1/2014
Jednostka: Przedszkole nr 112 ,,Mali Przyrodnicy"
2014-02-04 2014-02-14
młodszy wychowawca
Nr ref.: CWR/1/2014
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2014-01-08 2014-01-17
STANOWISKO DS. INFORMATYZACJI I PRZETWARZANIA WYNIKÓW BADAŃ
Nr ref.: 2/12/2013
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2013-12-23 2014-01-10
ds. projektowania urbanistycznego nr 6
Nr ref.: MPU-OR/1000-6/13
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2013-12-13 2013-12-30
specjalista d/s administracyjnych
Nr ref.: ZSH-012/327/13
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2013-12-03 2013-12-20
Główny księgowy
Nr ref.: 1/2013
Jednostka: Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29, XXIX LO dla Dorosłych)
2013-12-11 2013-12-19
SAMODZIELNY REFERENT DS. KOORDYNACJI BADAŃ I ANALIZ
Nr ref.: 1/12/2013
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2013-12-10 2013-12-18
Główna/y księgowa/y
Nr ref.: P176/1/2013
Jednostka: Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"
2013-12-02 2013-12-16
DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Nr ref.: MPU-OR/1000-4/13
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2013-11-18 2013-11-28
PSYCHOLOG
Nr ref.: CWR/3/2013
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2013-10-18 2013-11-15
PSYCHOLOG
Nr ref.: CWR/4/2013
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2013-10-18 2013-11-15
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/2/2013
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2013-10-17 2013-10-31
specjalista ds.kadr
Nr ref.: 3/2013
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
2013-09-23 2013-09-30
ds. energii cieplnej
Nr ref.: DKS-1100-4/2013
Jednostka: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
2013-09-10 2013-09-20
referent ds. zaopatrzenia
Nr ref.: 01/2013
Jednostka: Przedszkole Nr 58
2013-08-05 2013-08-23
nauczyciel śpiewu i gry na instrumentach ludowych - okaryna , flet prosty
Nr ref.: MDK3.2/2013
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2013-07-30 2013-08-20
ds. obsługi planistycznej NA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA (przewidywalny okres trwania umowy - 1,5 roku)
Nr ref.: MPU-OR/1000-3/13
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2013-07-18 2013-07-29
referent ds. administracyjnych
Nr ref.: Gim22/120-1/13
Jednostka: Gimnazjum Nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego
2013-07-15 2013-07-29

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy