Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. obsługi
Nr ref.: UK.D.1110-1/17
Jednostka: Usługi Komunalne
2017-05-19 2017-05-31
ds. księgowosci
Nr ref.: UK.D.1110-2/17
Jednostka: Usługi Komunalne
2017-05-19 2017-05-31
PSYCHOLOG
Nr ref.: CWR/6/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-05-09 2017-05-31
starszy konserwator
Nr ref.: P77.4
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2017-05-12 2017-05-26
Główny specjalista
Nr ref.: P77.1
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2017-05-12 2017-05-26
Zastępca dyrektora Przedszkola
Nr ref.: P77.3
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2017-05-12 2017-05-26
Specjalista
Nr ref.: P77.2
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2017-05-12 2017-05-26
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.73.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-05-06 2017-05-19
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.74.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-05-06 2017-05-19
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.72.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-05-06 2017-05-19
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Zakaźnego
Nr ref.: .
Jednostka: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2017-04-27 2017-05-11
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.63.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-04-18 2017-05-05
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.62.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-04-18 2017-05-05
pielegniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.61.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-04-18 2017-05-05
główny księgowy - 0,25 etatu
Nr ref.: P2.120.1.2017
Jednostka: Przedszkole Nr 2
2017-04-05 2017-04-28
Kasjer
Nr ref.: PMA/120/4/2017
Jednostka: Pływalnia Miejska Atlantis
2017-04-13 2017-04-27
Robotnik drogowy - brukarz.
Nr ref.: 8/2017
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2017-03-31 2017-04-10
Zastępca Dyrektora
Nr ref.: GMA/01/2017/K
Jednostka: Galeria Miejska ARSENAŁ
2017-03-23 2017-04-07
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.52.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-03-23 2017-04-07
Specjalista ds. księgowości
Nr ref.: PMA/120/2/2017
Jednostka: Pływalnia Miejska Atlantis
2017-03-16 2017-04-04

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.