Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
Opiekun dziecięcy
Nr ref.: ZŻnr4-Ref1/2016
Jednostka: Zespół Żłobków Nr 4
2016-10-17 2016-10-31
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.133.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-10-11 2016-10-26
ds. projektowania układu transportowego nr 5
Nr ref.: MPU-OR/1000-10/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-10-05 2016-10-21
ds. projektowania infrastruktury technicznej nr 3
Nr ref.: MPU-OR/1000-11/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-10-05 2016-10-21
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.126.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-10-03 2016-10-18
PEDAGOG
Nr ref.: CWR/6/2016
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2016-09-21 2016-10-14
ds. projektowania urbanistycznego nr 5
Nr ref.: MPU-OR/1000-7/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-09-20 2016-10-14
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.123.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-09-23 2016-10-07
Referent d/s administracyjnych 1/2 etatu
Nr ref.: RAB\1\2016
Jednostka: Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"
2016-09-21 2016-10-06
ds. projektowania urbanistycznego nr 8
Nr ref.: MPU-OR/1000-9/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-09-22 2016-10-04
ds. analizy skutków finansowych
Nr ref.: MPU-OR/1000-8/16
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
2016-09-20 2016-09-30
nauczyciel religii w przedszkolu 4h tygodniowo
Nr ref.: 2/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"
2016-08-22 2016-09-30
główny księgowy
Nr ref.: ZSPS.1210/35/2016
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2016-07-14 2016-09-30
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.115.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-09-14 2016-09-29
referent ds. kadr
Nr ref.: ZSzOInr3.KA.120.5.2016
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich)
2016-09-05 2016-09-25
rzemieślinik - wędliniarz
Nr ref.: ZSPS.1210/32/2016
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, ZSZ Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2016-06-29 2016-09-23
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.108.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-09-06 2016-09-21
pielęgniarka/pielegniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.107.16
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2016-09-06 2016-09-21
kierownik ds. technicznych, informatyzacji oraz ochrony danych osobowych
Nr ref.: 438/SP.90-1/2016
Jednostka: Ogród Zoologiczny
2016-09-07 2016-09-16
główny ksiegowy
Nr ref.: 4/2016
Jednostka: Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"
2016-09-02 2016-09-16

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.