Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
pielęgniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.29.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-02-18 2017-03-06
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.28.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-02-17 2017-03-06
SPECJALISTA DS. PŁAC
Nr ref.: P.85-01-02-2017
Jednostka: Przedszkole Nr 85
2017-02-06 2017-03-03
DYREKTOR TEATRU ANIMACJI W POZNANIU
Nr ref.: PMP/16/2017
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2017-01-27 2017-03-03
księgowa
Nr ref.: 1
Jednostka: Przedszkole Nr 83 "Zuch"
2017-02-03 2017-03-02
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.27.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-02-14 2017-02-28
Konkurs na Pielegniarki Oddziałowe
Nr ref.: .
Jednostka: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
2017-02-13 2017-02-28
referent ds. układania planu
Nr ref.: 120.1.2017.A1
Jednostka: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 (XXXI LO,Tech. Ekon. Handlowe, ZSZ Nr 4, Szk. Policealna Nr 4, Szk. Policealna Nr 4 dla Dor.)
2017-02-20 2017-02-27
Bibliotekarz / Młodszy bibliotekarz
Nr ref.: BR-IX-113-1/17
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2017-01-27 2017-02-24
Robotnik drogowy - operator sprzętu drogowego
Nr ref.: 4/2017
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2017-02-14 2017-02-22
Robotnik drogowy
Nr ref.: 3/2017
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2017-02-13 2017-02-22
Robotnik drogowy - operator koparko-ładowarki
Nr ref.: 2/2017
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2017-02-13 2017-02-22
pielegniarka/pielęgniarz
Nr ref.: DPS-IKD.110.19.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-02-01 2017-02-17
opiekun
Nr ref.: DPS-IKD.110.18.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-27 2017-02-15
MŁODSZY WYCHOWAWCA
Nr ref.: CWR/2/2017
Jednostka: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
2017-01-23 2017-02-15
gł. księgowa w wymiarze 1/2 etatu
Nr ref.: MDK3. 07100.1.2017
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
2017-01-02 2017-02-15
pokojowa
Nr ref.: DPS-IKD.110.20.17
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2017-01-30 2017-02-13
instruktor terapii zajęciowej
Nr ref.: ODB/1/2017
Jednostka: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
2017-01-12 2017-02-13
Specjalista do spraw kadr
Nr ref.: PMA/120/1/2017
Jednostka: Pływalnia Miejska Atlantis
2017-01-18 2017-02-12
dozorca-pełen etat
Nr ref.: ZSzOInr3.121.1.2017
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
2017-02-06 2017-02-10

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.