« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Y

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
główny ksiegowy- 0,25 etatu/ 10 godzin
Nr ref.: 3/2009
Jednostka: Ogród Jordanowski Nr 2
2009-12-15 2009-12-31
Kierownik projektu
Nr ref.: 1/2009
Spółka: Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o.o.
2009-12-14 2009-12-23
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Nr ref.: 2/2009
Jednostka: Przedszkole Nr 14 "Polne Kwiaty"
2009-11-23 2009-12-18
Główny księgowy
Nr ref.: SP77/1110-1/2009
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
2009-11-30 2009-12-15
Specjalista ds. Finansowo- księgowych
Nr ref.: GMA/02/2009
Jednostka: Galeria Miejska ARSENAŁ
2009-11-30 2009-12-11
nauczyciel przedszkola
Nr ref.: 1/2009
Jednostka: Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"
2009-08-31 2009-09-20
specjalist ds.płac
Nr ref.: p 68-1/2009
Jednostka: Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"
2009-07-08 2009-08-21
Główny Księgowy
Nr ref.: ref-gł.księg.-arsenal
Jednostka: Galeria Miejska ARSENAŁ
2009-08-06 2009-08-14
ds. sprzedaży biletów
Nr ref.: ZTM/NO/24/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-06-29 2009-07-10
ds. administracyjnych w Dziale Informatyki
Nr ref.: ZTM/NO/25/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-06-29 2009-07-10
specjalista ds. sieci bezprzewodowych w Dziale Informatyki
Nr ref.: ZTM/NO/26/2009
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-06-29 2009-07-10
sprcjalista d.s. płac
Nr ref.: G24/1/09
Jednostka: Gimnazjum Nr 24 im. Unii Europejskiej
2009-06-23 2009-07-07
nauczyciel - wychowanie przedszkolne 25/25
Nr ref.: 2/2009
Jednostka: Przedszkole Nr 126 im. Rusa
2009-06-13 2009-06-29
nauczyciel
Nr ref.: brak
Jednostka: Przedszkole Nr 113 "Mali Sportowcy"
2009-06-01 2009-06-20
Kierownik Działu Obsługi Automatów Biletowych
Nr ref.: ZTM/NO/23/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-06-05 2009-06-15
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Nr ref.: ZTM/NO/22/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-05-29 2009-06-12
ds.rozwoju i transportu aglomeracyjnego
Nr ref.: ZTM/NO/21/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-05-29 2009-06-09
ds.obsługi sekretariatu
Nr ref.: ZTM/NO/20/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
Radca Prawny
Nr ref.: ZTM/NO/19/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04
ds. transportu rowerowego
Nr ref.: ZTM/NO/12/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-24 2009-05-04

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy