« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Y

oferty rozpatrywane

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. skarg i wniosków
Nr ref.: ZTM/NO/11/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
ds. organizacyjnych
Nr ref.: ZTM/NO/9/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
ds. windykacji należności
Nr ref.: ZTM/NO/10/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
ds. obsługi kadr
Nr ref.: ZTM/NO/7/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-04-10 2009-04-20
specjalista ds płac
Nr ref.: P10/1113-1/09
Jednostka: Przedszkole Nr 10 im. Bolka, Lolka i Toli
2009-03-26 2009-04-16
główny księgowy
Nr ref.: ZS1-1/2009
Jednostka: Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego (Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, Gimnazjum Nr 66)
2009-02-12 2009-03-27
ds. obsługi automatów biletowych
Nr ref.: ZTM/NO/5/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-02-13 2009-02-23
Kierownik działu organizacyjno - prawnego
Nr ref.: ZTM/NO/1/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-02-06 2009-02-16
ds. informatyki
Nr ref.: ZTM/NO/3/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-02-06 2009-02-16
Kierownik działu wynagrodzeń i obsługi kadr
Nr ref.: ZTM/NO/2/09
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2009-02-06 2009-02-16
kierownik gospodarczy
Nr ref.: 1/1009
Jednostka: Zespół Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa Nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego i Gimnazjum nr 53 im.Pawła Edmunda Strzeleckiego, Przedszkole nr 90 im. Jana Brzechwy)
2009-01-12 2009-01-23
specjalista do spraw kadrowych
Nr ref.: P69/01/01/2009
Jednostka: Przedszkole Nr 69 im. Fryderyka Chopina
2009-01-06 2009-01-21
główny księgowy (0,75 etatu)
Nr ref.: P16-1900-08/08
Jednostka: Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
2008-11-24 2008-12-08
sekretarka
Nr ref.: P20-1900-01/08
Jednostka: Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka
2008-11-26 2008-12-03
referent ds. administracyjnych
Nr ref.: 1 etat
Jednostka: Zespół Szkół nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich)
2008-10-22 2008-10-29
księgowa - 3/4 etatu
Nr ref.: sp65/03/08
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 (Przedszkole Nr 175 , Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury )
2008-09-04 2008-09-20
Specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSB-D/01/09/2008
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych (XXVIII LO, XXVIII Liceum Profilowane,Tech. Budowlano-Drzewne, ZSZ Nr 28, XXVIII Uzup. LO dla Dorosłych, Techn. Uzup. Nr 28 dla Dorosłych, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych, Szkoła Policealna nr 28)
2008-09-01 2008-09-15
sekretarz szkoły
Nr ref.: ZSS-109/01/2008
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 109, Gimnazjum Specjalne Nr 109, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne)
2008-08-05 2008-08-29
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: P16-1111-01/08
Jednostka: Przedszkole Nr 16 "Pszczółki"
2008-06-20 2008-08-29
samodzielny referent ds. zaopatrzenia
Nr ref.: P30-1/2008
Jednostka: Przedszkole Nr 30 "Mały Olimpijczyk"
2008-06-25 2008-08-15

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferty pracy