Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
DS. PLANOWANIA I SPRAWOZDAŃ
Nr ref.: MOPR/21/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-03-22 2018-04-06 2018-04-20
DS. MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI PROGRAMÓW
Nr ref.: TZ/59/2018
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2018-03-21 2018-04-02 2018-04-20
DS. ORGANIZACYJNYCH
Nr ref.: OS/48/2018
Wydział: Wydział Ochrony Środowiska
2018-03-16 2018-04-02 2018-04-12
sekretarz szkoły
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2018-02-16 2018-03-31 2018-04-20
specjalista ds funduszy unijnych
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
2018-02-16 2018-03-31 2018-04-20
DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 5
Nr ref.: MOPR/20/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-03-21 2018-03-30 2018-04-18
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.9.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-03-19 2018-03-30 2018-04-16
Referent ds. administracyjnych
Nr ref.: P40.120.5.2018
Jednostka: Przedszkole Nr 40 "Poznańskie Koziołki"
2018-03-22 2018-03-29 2018-03-30
ds. organizacji imprez
Nr ref.: DO.1100.8.2018
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2018-03-14 2018-03-28 2018-04-19
Kierownik Oddziału Technicznego
Nr ref.: 3/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-03-16 2018-03-26 2018-04-18
DS. PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
Nr ref.: KPRM/47/2018
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2018-03-15 2018-03-25 2018-04-19
DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI
Nr ref.: SOUK/55/2018
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2018-03-15 2018-03-25 2018-04-20
DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU
Nr ref.: Kl/52/2018
Wydział: Wydział Kultury
2018-03-15 2018-03-25 2018-04-10
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/56/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-03-14 2018-03-25 2018-04-20
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/53/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-03-13 2018-03-25 2018-04-20
DS. PRAWNO - PODATKOWYCH
Nr ref.: FN /50/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-03-13 2018-03-25 2018-04-17
przewodnik
Nr ref.: P/2/2018
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2018-03-13 2018-03-23 2018-04-18
DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-03-13 2018-03-23 2018-04-18
DS. PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU
Nr ref.: MOPR/19/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-03-13 2018-03-23 2018-04-18
Instruktor terapii zajęciowej
Nr ref.: ZDDP-I.120.3.2018
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2018-03-09 2018-03-23 2018-03-29

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.