Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
rzecznik prasowy
Nr ref.: DO.1100.26.2017
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2017-12-18 2018-01-02 2018-01-11
DS. ARCHITEKTURY
Nr ref.: UA/197/2017
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2017-12-14 2018-01-01 2018-01-10
DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ
Nr ref.: ZSS/188/2017
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2017-12-13 2018-01-01 2018-01-16
Specjalista ds. fizjoterapii
Nr ref.: ZDDP-I.120.13.2017
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2017-12-14 2017-12-28 2018-01-09
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
Nr ref.: ZDDP-I.120.14.2017
Jednostka: Zespół Dziennych Domów Pomocy
2017-12-14 2017-12-28 2018-01-09
Główny księgowy
Nr ref.: ZS5/SD/1111/02/17
Jednostka: Zespół Szkół Nr 5 im. Bolesława Chrobrego (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Nr 40, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")
2017-12-13 2017-12-27 2018-01-03
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/195/2017
Wydział: Wydział Informatyki
2017-12-08 2017-12-26 2018-01-16
DS. REJESTRACJI POJAZDÓW
Nr ref.: SOUK /196/ 2017
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2017-12-14 2017-12-24 2018-01-15
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/81/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-12-13 2017-12-22 2018-01-11
PRACOWNIK SOCJALNY
Nr ref.: MOPR/82/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-12-13 2017-12-22 2018-01-18
Majster ds. robót utrzymaniowych
Nr ref.: 1/12/2017
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2017-12-13 2017-12-21 2018-01-03
DS. REALIZACJI I UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W POZNANIU" - ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU
Nr ref.: KPRM/194/2017
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2017-12-12 2017-12-21 2018-01-11
DS. PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI
Nr ref.: FN /192/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-12-06 2017-12-21 2018-01-10
DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Nr ref.: MOPR/80/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2017-12-07 2017-12-18 2018-01-18
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.7.2017
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2017-12-06 2017-12-18 2018-01-11
DS. FINANSOWYCH W OBSZARZE PROJEKTÓW UNIJNYCH
Nr ref.: KPRM/189/2017
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
2017-12-07 2017-12-17 2017-12-21
DS. KONTROLI I PROJEKTÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ
Nr ref.: TZ/181/2017
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2017-11-23 2017-12-17 2018-01-11
główny księgowy
Nr ref.: IXLO.120.01.2017
Jednostka: IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
2017-11-24 2017-12-15 2017-12-21
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Nr ref.: PMP/190/2017
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2017-12-01 2017-12-14 2018-01-03
Ds. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/186/2017
Wydział: Wydział Finansowy
2017-11-30 2017-12-14 2017-12-21

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje list motywacyjny i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.