Oferta: ds. księgowości

Data publikacji: 2019-06-12
Nr ref.: FN/119/2019
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. księgowości
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok.1,5 roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-07-11

Zakres podstawowych czynności

 1. obsługa finansowo - księgowa w zakresie wydatków Urzędu:
 • przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych oraz delegacji krajowych i zagranicznych,
  • księgowanie dokumentów i wyciągów bankowych
  • sprawdzanie i rozliczanie kart kredytowych
  • zamawianie środków na bieżące płatności
  • sporządzanie przelewów w elektronicznym systemie bankowym
  • księgowanie i uzgadnianie planów finansowych
 1. sporządzanie sprawozdań budżetowych

lub

 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od placówek oświatowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych/budżetowych oraz bilansu skonsolidowanego oddziału i zbiorczego za placówki oświatowe
 • opracowywanie planu budżetu zadaniowego oddziału
 • uzgadnianie wysokości planu budżetowego placówek oświatowych z Wydziałem Oświaty
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • prowadzenie ewidencji sporządzanych przelewów na poszczególne placówki oświatoweprzyjmowanie dyspozycji przekazania środków od placówek oświatowych i ich weryfikacja formalno-rachunkowa

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie na stanowiskach wymagających stosowania wiedzy z zakresu księgowości
 • znajomość zasad rachunkowości, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • kursy/szkolenia z rachunkowości budżetowej, podatku od towarów i usług
 • znajomość zasad rozliczania podatku VAT

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-11 08:28 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)