Oferta: ds. nadzoru i monitorowania jednostek

Data publikacji: 2019-07-09
Nr ref.: KOS/146/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. nadzoru i monitorowania jednostek
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na okres ok. roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-10-17

Zakres podstawowych czynności

 • nadzorowanie i monitorowanie zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zakład Lasów Państwowych
 • przeprowadzanie badań oraz kontroli planowanych i doraźnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej i Zakładzie Lasów Poznańskich
 • udział w opracowywaniu planów oraz standardów kształtowania terenów zieleni i zarządzania zielenią publiczną
 • opiniowanie planów inwestycyjnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  w zakresie związanym z kształtowaniem terenów zieleni
 • przygotowanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski o dostęp do informacji publicznej, skargi oraz zgłoszenia obywateli

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - kształtowanie terenów zieleni, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo
 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowiskach  realizujących zadania z obszaru finansów publicznych
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz ogólnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska
 • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy związane z ochroną środowiska, ekonomią, administracją
 • doświadczenie w zakresie zarządzana projektami

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_146_19.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Ajchsztet
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-17 09:25 - informacja o naborze (Aktualizacja)