Oferta: ds. nadzoru inwestorskiego

Data publikacji: 2019-06-13
Nr ref.: ZOU/121/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: ds. nadzoru inwestorskiego
Informacje dodatkowe: Oddział Inwestycji i remontów

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-08-06

Zakres podstawowych czynności

 • planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac remontowych
 • sporządzanie kosztorysów i projektów budowlanych
 • nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów
 • prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii
 • dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych i ocena ich stanu technicznego
 • uczestniczenie w komisjach odbioru robót budowlanych
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie zgłaszania szkód
 • udział w translokacjach na terenie Urzędu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą inwestycji lub remontów
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej
 • znajomość prawa budowlanego 
 • znajomość Katalogu Nakładów Rzeczowych i  umiejętność kosztorysowania w programie NORMA
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, projektowej i technicznej
 • umiejętność obsługi programu AutoCad i pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku kierownika projektu
 • doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi  

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  na wysokości powyżej 3 m
 • praca administracyjna przy komputerze oraz wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-06 11:47 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)