Oferta: ds. zarządzania obiektami

Data publikacji: 2019-06-13
Nr ref.: ZOU/120/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: ds. zarządzania obiektami

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-07-12

Zakres podstawowych czynności

 • planowanie i nadzór nad translokacjami
 • monitorowanie realizacji umów związanych z dostawą mediów i odbiorem odpadów
 • nadzorowanie utrzymania czystości w obiektach, kontrolowanie wykonania usług sprzątania wykonywanych przez firmy zewnętrzne
 • sporządzanie protokołów z kontroli i przeglądów obiektów
 • przygotowywanie projektów umów oraz dokumentacji niezbędnej do wszczęcia zapytań ofertowych lub postępowań w trybach zamówień publicznych
 • opisywanie faktur i dekretowanie kosztów
 • nadzór nad zabezpieczeniem dostępu do pomieszczeń w przydzielonych obiektach
 • zgłaszanie szkód objętych polisą ubezpieczeniową oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do obsługi szkód ubezpieczeniowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: administracja, kierunki ekonomiczne, techniczne lub inne kierunki uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • doświadczenie w obszarze administracyjnej lub finansowej obsługi nieruchomości
 • wiedza w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z zarządzaniem nieruchomościami
 • dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)
 • samodzielność i dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy z zarządzania nieruchomościami, prawa zamówień publicznych
 • znajomość zasad zaciągania i rozliczania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • podstawowa znajomość programu AutoCAD

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wymaga przemieszczania się w różne lokalizacje Poznania
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-12 13:32 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)