Oferta: kierownik oddziału urbanistyki

Data publikacji: 2019-07-11
Nr ref.: UA/137/2019
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
Stanowisko: kierownik oddziału urbanistyki

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-09-26

Zakres podstawowych czynności

 • zapewnienie sprawnej pracy Oddziału
 • podpisywanie: decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, informacji urbanistycznej
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących
 • wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • udostępnianie informacji publicznej
 • sporządzanie materiałów sprawozdawczych i opracowań analitycznych
 • przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - architektura, gospodarka przestrzenna  
 • minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego
 • specjalistyczna wiedza z zakresu stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów pokrewnych
 • umiejętność stosowania przepisów Kpa
 • wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych
 • bardzo dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe: zarządzanie, planowanie przestrzenne
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie - do projektowania lub kierowania robotami
 • doświadczenie w administracji publicznej w obszarze planowania przestrzennego
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy, wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
 • obowiązek składania oświadczenia majątkowego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_naborze_137_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-26 12:32 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)