Oferta: DS. KANCELARYJNYCH

Data publikacji: 2018-06-12
Nr ref.: FN/118/2018
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: DS. KANCELARYJNYCH

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-13

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • przedkładanie zastępcy dyrektora pism i korespondencji do podpisu
 • koordynowanie wymiany pism komorniczych i sądowych
 • obsługa administracyjna oddziałów podatkowych, w tym: sporządzanie wniosków o nadanie upoważnień do Mapy Miejskiej oraz ich aktualizowanie, sporządzanie list obecności pracowników, przekazywanie wniosków urlopowych, zamawianie materiałów biurowych, prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia, zgłaszanie i aktualizowanie bazy uprawnień dostępu do pomieszczeń - SAIK
 • udostępnianie informacji publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie na stanowiskach obsługi administracyjnej lub sekretarsko-asystenckich
 • umiejętność szybkiego wprowadzania danych do rejestrów/baz obsługi elektronicznej  (korespondencja, dekretowanie dokumentów finansowych)
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
 • dobra znajomość Pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy, oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca administracyjna przy komputerze; wymaga sprawnego komunikowania się z pracownikami i instytucjami; stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-13 11:57 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)