Oferta: DS. KONTROLI ORGANIZACJI RUCHU

Data publikacji: 2018-01-12
Nr ref.: TZ/10/2018
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
Stanowisko: DS. KONTROLI ORGANIZACJI RUCHU

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-14

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu
 • zadania związane z kontrolą prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz badanie ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu
 • udział w pracach nad Systemem Wspierającym Zarządzanie Ruchem

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • wiedza merytoryczna z zakresu inżynierii ruchu
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 • kierunki studiów związane z drogownictwem, transportem, inżynierią ruchu
 • doświadczenie w realizacji zadań związanych z inżynierią ruchu
 • doświadczenie w jednostce administracji publicznej
 • umiejętność czytania i interpretacji dokumentacji projektowej
 • znajomość AutoCAD

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami i instytucjami oraz wyjść poza miejsce pracy; stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_TZ_10_2018.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-14 10:50 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)