Oferta: DS. ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI BUDŻETU WYDZIAŁU

Data publikacji: 2018-01-12
Nr ref.: TZ/11/2018
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
Stanowisko: DS. ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI BUDŻETU WYDZIAŁU

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-20

Zakres podstawowych czynności

 • opracowywanie i aktualizowanie Planu Zamówień Publicznych dla działań podejmowanych przez Wydział oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji
 • przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, m. in. udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowej, realizacja zamówień w trybie pozaustawowym
 • współpraca przy planowaniu budżetu Wydziału i sporządzanie sprawozdań budżetowych
 • przygotowywanie dokumentów do realizacji płatności, prowadzenie rejestru faktur

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - ekonomiczne, administracja
 • doświadczenie w pracy związanej z planowaniem/rozliczaniem budżetu, rachunkowością, finansami, księgowością lub zamówieniami publicznymi
 • znajomość Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość MS Office

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami i instytucjami oraz wyjść poza miejsce pracy; stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_TZ_11_2018.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-20 14:12 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)