Oferta: DS. BUDŻETU I ANALIZ

Data publikacji: 2017-09-11
Nr ref.: ZOU /145/2017
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: DS. BUDŻETU I ANALIZ
Informacje dodatkowe: Umowa na czas określony ok. roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-10-05

Zakres podstawowych czynności

 • tworzenie projektu budżetu wydziału oraz analiza jego wykonania
 • przygotowanie i monitorowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdań finansowych w zakresie zadań realizowanych przez wydział
 • monitorowanie zaangażowania środków finansowych i administrowanie dedykowanym elektronicznym systemem
 • sporządzanie bieżących analiz finansowych i wynikających z nich wniosków
 • obsługa elektronicznego systemu Centralnego Rejestru Umów oraz Planowania i Monitorowania Budżetu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych ze stosowaniem przepisów księgowych/finansowych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie budżetów jednostek sektora finansów publicznych
 • umiejętność tworzenia raportów i analiz finansowych
 • dobra umiejętność obsługi Pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie rozliczania dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca administracyjna przy komputerze, miejsce pracy nie jest przystosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-05 11:21 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)