Oferta: DS. OBSŁUGI DORĘCZEŃ

Data publikacji: 2019-02-08
Nr ref.: ZOU/24/2019
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: DS. OBSŁUGI DORĘCZEŃ

Zakres podstawowych czynności

 • koordynowanie pracy gońców, w tym: przydzielanie korespondencji wychodzącej w systemie elektronicznym, rozliczanie z pobranej korespondencji, nadzór i kontrola pracy gońców w terenie
 • obsługa Elektronicznego Systemu Zlecania Usług
 • obsługa poligraficzna wydziałów, m.in.: realizacja przyjętych zleceń, uzgadnianie terminów realizacji zleceń niestandardowych, monitorowanie stanu urządzeń poligraficznych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office gł. arkusze kalkulacyjne
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • gotowość do pracy w terenie

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe - administracja, kierunki techniczne
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej
 • doświadczenie w obsłudze urządzeń poligraficznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2019-02-20.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-08 13:01 - ogłoszenie rekrutacyjne (Wprowadzenie informacji)