Oferta: Księgowa

Data publikacji: 2019-02-07
Nr ref.: ZDM.DP.11.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: Księgowa

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie księgowości analitycznej i uzgadnianie z zapisami syntetycznymi
 2. Dekretowanie dowodów księgowych i przekazywanie spraw do windykacji
 3. Ustalanie obrotów i sald
 4. Dokonywanie kontroli otrzymywanych dokumentów i wyjaśnianie nieprawidłowości.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne, rachunkowość)
 2. Biegła obsługa komputera

Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości
 2. Wiedza w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : księgowa.  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze.

Budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w terminie do 2019-02-21.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-07 11:15 - oferta pracy 11/2019 księgowa (Wprowadzenie informacji)