Oferta: Stanowisko ds. utrzymania dróg

Data publikacji: 2019-03-13
Nr ref.: ZDM.DP.18.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
Stanowisko: Stanowisko ds. utrzymania dróg

Zakres podstawowych czynności

 1. Bieżąca ocena stanu technicznego nawierzchni dróg i chodników
 2. Określanie zabiegów bieżącego utrzymania i zlecanie ich wykonania oraz odbiorów
 3. Opiniowanie projektów inwestycyjnych
 4. Prowadzenie dzienników dróg

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie techniczne
 2. Prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych w branży drogowej
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 3. Wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. oświadczenie zawierające klauzulę zgody o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu  pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe: numer telefonu 61 64772 73 (81) w godzinach pracy ZDM, adres e-mail zdm@zdm.poznan.pl, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko : ds.utrzymania dróg.  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Inne informacje:

Warunki pracy:
Praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie związana z przeprowadzaniem oględzin stanu dróg. Wymaga bezpośredniego komunikowania się z pracownikami, wykonawcami i instytucjami.

Budynek posiada windę i  jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był w miesiącu poprzedzającym nabór niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w terminie do 2019-03-22.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

dostępna jest tu : https://www.zdm.poznan.pl/pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydatow-do-pracy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Radoła
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-13 10:01 - oferta pracy 18 2019 (Wprowadzenie informacji)