Zamówienie: ST/271/10/2018

Sygnatura zamówienia: ST/271/10/2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 25 stycznia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Ogród Zoologiczny
ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań
kontakt: telefon 618 709 502, 61 876-82-09, 61 876-82-25 FAX: 61 8 773 533
email: sekretariat@zoo.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku lwiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu ,ul. Zwierzyniecka 19, działka nr 86/6.

Termin składania ofert/wniosków

5 marca 2018 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 stycznia 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Karolina Wojtysiak
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-22 19:50 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)