Opłata skarbowa

Interpretacja nr 15

Interpretacja z dnia 26.04.2019 r. dot. obowiązku uiszczania opłaty skarbowej

Załączniki

Interpretacja nr 14

Interpretacja z dnia 26.02.2018 r. dot. opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do reprezentowania banku w sprawie zainicjowanej odwołaniem od decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Załączniki

Interpretacja nr 13

Interpretacja z dnia 28.09.2016 r. dot.  poboru opłaty skarbowej

Załączniki

Interpretacja nr 12

Interpretacja z dnia 13.09.2016 r. dot. opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa

Załączniki

Interpretacja nr 11

Interpretacja z dnia 5 lipca 2016 roku. dot.sposobu stosowania przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

Załączniki

Interpretacja nr 10

Interpretacja nr 9

Interpretacja z dnia 04.01.2016 r. w sprawie wykładni art. 2 ust. 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki

Interpretacja nr 8

Interpretacja z dnia 11.08.2014 r. dot. zwolnienia z opłaty skarbowej na działania związane z ochroną przyrody

Załączniki

Interpretacja nr 7

Interpretacja z dnia 14.05.2014 r. dot. uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Banku w sprawie zainicjowanej odwołaniem od decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Załączniki

Interpretacja nr 6

Interpretacja z dnia 29.04.2014 r. dot. uiszczenia opłaty skarbowej od złożenego dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania strony procesu o roszczenia z art. 45 § 1 bądź art. 56 § 1 k. p.

Załączniki

Interpretacja nr 5

Interpretacja z dnia 26.07.2010 r. dot. uiszczania opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego, że dane przedsięwzięcie nie oddziałuje znacząco negatywnie na obszar Natura 2000 będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ze środków wspólnotowych

Załączniki

Interpretacja nr 4

Interpretacja z dnia 26.01.2010 r. dotycząca uiszczania opłaty skarbowej od złożonego w organie administracji publicznej lub sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, następnie przekazywanego wraz z aktami sprawy przez organ lub sąd niewłaściwy do rozpatrzenia sprawy do właściwego, mającego siedzibę w innej miejscowosci.

Załączniki

Interpretacja nr 3

Interpretacja z dnia 26.10.2009 r. dotycząca uiszczania opłaty skarbowej od poświadczonego notarialnie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa składanego w postępowaniu sądowym w sprawach o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów

Załączniki

Interpretacja nr 2

Interpretacja z dnia 29.05.2009 r. dotycząca uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa składanego w postępowaniu rozpoznawczym, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym.

Załączniki

Interpretacja nr 1

Interpretacja z dnia 24.02.2009 r. dotycząca poboru opłaty skarbowej za wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów prowadzących do budynków, w których oprócz mieszkań znajdują się lokale użytkowe.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-08 10:15 - zamieszczenie skanu interpretacji przepisów prawa podatkowego (Wprowadzenie informacji)