JEDNOSTKI BUDŻETOWE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ