XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kierownik/Dyrektor

mgr Grażyna Koprowska
ul. Generała Kutrzeby 8, 61-719 Poznań
61 852-55-58
liceum@lo12.edu.pl
www.lo12.edu.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1) Pełnomocnictwo: Or.I-OG/0113-123/2002

2) Akt założycielski szkoły publicznej : uchwała Nr LXXIX/915/III/2002 z dnia 12 lutego 2002r.

3)Decyzja w sprawie nadania numeru NIP: 778-11-74-418

4)Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 000662132

Budżet jednostki na bieżący rok

3027152 zł na dzień 01-01-2012

Wartość posiadanego mienia

01-01-2012: 

- majątek - 4959702 zł

-w tym:

- grunty: 2263200zł

  środki trwałe - 2106602 zł

- pozostałe środki trwałe - 507914 zł

- zbiory biblioteczne -28049 zł

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Tyszarska
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-09 10:28 - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Bogusława Idaszak (Wprowadzenie informacji)