« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Andrzej Nowak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
III piętro, sekretariat pokój 337. Informacje telefoniczne o prowadzonych sprawach: 61 878 53 95; 61 878 53 96; 61 878 54 61; 61 878 54 63 i 61 878 55 32
ua@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje dla niepełnosprawnych - dostępne Informacje dla niepełnosprawnych - winda Zobacz legendę

Kompetencje i zadania

Piotr Libicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta Poznania funkcjonuje w Wydziale Urbanistyki i Architektury - III piętro, pokój 346, tel. - 61 878 5101 i 783 949 077 wraz z pracownikami pod nr tel. 61 8785645, 61 8784509, 61 8781517.

W Wydziale Urbanistyki i Architektury prowadzone są sprawy zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowlanej.Do zadań Wydziału należy m.in.:A) w zagospodarowaniu przestrzennym:- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,- opiniowanie wniosków na realizację inwestycji drogowej,- udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego,- sprawowanie nadzoru nad plastycznymi przekształceniami miasta,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązkówo charakterze niepieniężnym, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;B) w administracji architektoniczno-budowlanej :- wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych,- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych,- rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,- prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji zatwierdzającej istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektubudowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,- rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z Prawa budowlanego.C) w zakresie estetyki wizerunku miasta:- koordynowanie dzialań podejmowanych przez wydziały i biura Urzędu Miasta, miejskie jednostki organizacyjne, spółki i spółdzielnie z udziałem Miasta, stowarzyszenia oraz fundacje związane z Miastem, a także związki międzygminne do których przystąpiło Miasto, mających wpływ na wygląd zewnętrzny należących do Miasta budynków i obiektów budowlanych oraz zagospodarowanie przestrzeni miejskich inspirowanie do działań na rzecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni miejskich oraz współpraca z tymi jednostkami.

Obsługa klientów w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania:

w poniedziałek  w godz. 7.30 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17
w pokojach 339, 340, 342 i 344
wszelkie informacje pod numerami telefonów:
61 878 53 95; 61 878 53 96; 61 878 54 61; 61 878 54 62; 61 878 54 63 i 61 878 55 32

Obsługa klientów
przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie):

w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.00
w czwartek w godz. 7.30 - 15.30
we wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00

osobiście: w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344

W zakładce BIBLIOTECE DOKUMENTÓW dostępne są następujące wykazy:

- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wykaz wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy

- wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy

- wykaz dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Ewidencja wydanej dokumentacji - UA.IX.0142
 • Ewidencja procesów i realizacji celów - UA.IX.0142
 • Ewidencja wyrobów niezgodnych - UA.IX.0146
 • Ewidencja wniosków korygujacych/zapobiegawczych/usprawniajacych - UA.IX.0146
 • Ewidencja przyczyn niezgodności - UA.IX.0146
 • Rejestr ryzyka - UA-IX.173
 • Rejestr skarg i wniosków - UA.XI.1510
 • Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej - UA.IX.1431
 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - UA.IX.6730
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - UA.IX.6733
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę - UA.IX.6740

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bartosz Putz
ostatnia zmiana w dniu 2016-05-30 13:39 - umieszczenie obwieszczenia (Wprowadzenie informacji)

Lokalizacja wydziału

Pokaż na Planie Poznania

Przybornik wydziału