Zespół Żłobków Nr 2

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Czerwińska
ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 Poznań
tel. 61 847-37-00, fax 61 843-78-10, kom. 667 900 458
godziny urzędowania: 6:00 - 17:00
zlobek24@wp.pl
www.kalinka.poznan.pl

Kompetencje i zadania

"KALINKA",  ul. Szamarzewskiego 7/9, 60-514 Poznań, tel. 61 847-37-00

"KONICZYNKA, ul. Nowy Swiat 7/11, tel. 061 847-43-15, kom. 667 900 498

"STOKROTKA", Al. Wielkopolska 21/25, 061 852-60-43, kom. 667 900 468

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Władysława Prętka
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-22 07:34 - Intendent/ Intendentka - 1 etat, (umowa na zastępstwo) (Aktualizacja)