Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej

Kierownik/Dyrektor

Danuta Paech
os. Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań
61 877-57-15

Informacja o stanie mienia

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Spychała
ostatnia zmiana w dniu 2012-06-29 12:19 - zalacznik nr 4_wykaz robót (Wprowadzenie informacji)