Zamówienie: PDT 01/2018

Sygnatura zamówienia: PDT 01/2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 8 lutego 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18, 60-767 Poznań
kontakt: telefon 61 865-89-07
email: sekretariat@palmiarnia.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Ochrona obiektów Palmiarni wraz z parkiem Wilsona

Termin składania ofert/wniosków

20 lutego 2018 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-02-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-02-22

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-03-01

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marek Krzyżaniak
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-07 18:30 - us (Usunięcie elementu)