Zamówienie: PDT 4/2018

Sygnatura zamówienia: PDT 4/2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 6 grudnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18, 60-767 Poznań
kontakt: telefon 61 865-89-07
email: sekretariat@palmiarnia.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej

Termin składania ofert/wniosków

14 grudnia 2018 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 grudnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-14

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-12-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grzegorz Butlewski
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 13:39 - wykaz usług (Wprowadzenie informacji)