Zamówienie: PDT 5/2018

Sygnatura zamówienia: PDT 5/2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 grudnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18, 60-767 Poznań
kontakt: telefon 61 865-89-07
email: sekretariat@palmiarnia.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

21 grudnia 2018 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 grudnia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-21

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-12-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grzegorz Butlewski
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 13:54 - wykaz osób (Wprowadzenie informacji)