Zamówienie: PDT 8/2018

Sygnatura zamówienia: PDT 8/2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 21 grudnia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18, 60-767 Poznań
kontakt: telefon 61 865-89-07
email: sekretariat@palmiarnia.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa obiektów małej architektury oraz nowe zagospodarowanie zielenią wypiętrzonych rabat wejścia od strony ul. Głogowskiej do Parku im. Teodora Woodrowa Wilsona w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

15 stycznia 2019 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

21 grudnia 2018

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-01-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-02-11

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grzegorz Butlewski
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-11 16:03 - wybór oferty najkorzystniejszej (Wprowadzenie informacji)