Petycje - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Data złożenia petycji Organizacja Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2018-05-23 Zarząd Dróg Miejskich Petycja mieszkańców miejscowości Kobylniki Małe ws budowy trasy rowerowej

Mieszkańcy miejscowości Kobylniki Małe gm. Rokietnica (lista podpisów zanonimizowana).

2018-08-20 Zarząd Dróg Miejskich Modernizacja ul. Łozowej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do św. Szczepana

Mieszkańcy ulicy Łozowej