Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2017-12-21 Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Maratońskiej

Użytkownicy budynku biurowego przy ul. Maratońskiej

2017-12-15 Petycja w sprawie zmiany mpzp i zalesienia rekreacyjnego

Radny Miasta Poznania

Michał Boruczkowski

2017-12-13 Petycja w sprawie remontu ul. Kolejowej

mieszkańcy

2017-11-03 Petycja w sprawie wykonania oświetlenia w ciągu ulicy Karpiej

Mieszkańcy

2017-10-13 Petycja w sprawie warunków rozpatrywania konkursów na dofinansowanie żłobków

Stowarzyszenie Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli Poznańskie Maluchy

2017-09-25 Petycja w sprawie wykupu mieszkań policyjnych

Pulnik Leszek

2017-09-22 Pismo w sprawie warsztatów Wedla

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2017-08-11 Petycja w sprawie budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej

Michał Boruczkowski Radny Miasta Poznania

2017-07-04 Petycja w sprawie wykonania jezdni dwupasmowej na ul. Jagodowej

Mieszkańcy ul. jagodowej

2017-06-30 Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok

Wydział Organizacyjny

2017-06-30 Petycja w sprawie stacji Kiekrz

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Infrastruktury Wschodniej Części Otoczenia Jeziora Kierskiego

2017-06-30 Petycja w sprawie zmiany sposobu finansowania żłobków niepublicznych

Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych ProRodzina

2017-06-23 Petycja w sprawie niezmieniania nazwy ul. Marcina Chwiałkowskiego

Mateusz Jarczyński

2017-06-21 Petycja w sprawie umieszczenia baneru na stronach UMP

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

2017-06-16 Petycja w sprawie budowy linii tramwajowej

Fundacja "ReStart"

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

61-066 Poznań

2017-06-13 Petycja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - budowy rond na skrzyżowaniu ul. Kurlandzkiej i ul. Bobrzańskiej oraz przebudowy wiaduktu w ul. Kurlandzkiej

Stowarzyszenie Razem dla Chartowa

2017-06-05 Petycja w sprawie modernizacji ul. Słowackiego

Krzysztof Koch

Kancelaria Adwokacka

ul. Wodna 15/15

61-782 Poznań

2017-04-12 Petycja w sprawie przekazania działki przy ul. Gorzyńskiej na potrzeby mieszkańców

Bożena Siekańska-Żłobińska

2017-04-11 Petycja w sprawie zakładu produkującego chemikalia na Podolanach

Beata Duda

Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Podolany 3 ul. Strzeszyńska 69, 60-479 Poznań

2017-03-16 Petycja w sprawie zmiany kuratora festiwalu Malta 2017 lub cofnięcia dotacji Miasta Poznań

Liczna grupa obywateli zgłosiła petycję w powyższej sprawie