Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2019-04-15 Petycja w sprawie ul. Umultowskiej

Mieszkańcy

2019-03-25 Zbiorcza informacja o petycjach w 2018 roku

Prezydent Miasta Poznania

2019-03-25 Petycja w umieszczenia banera dla przedsiębiorców

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2019-03-07 Petycja w sprawie budowy nowego schroniska

Wolontariusze

2019-03-01 Petycja w sprawie ochrony ujęcia wody we wsi Krajkowo

Stowarzyszenie Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska

Stowarzyszenie Na straży przyrody

2019-02-28 Petycja w sprawie odrzucenia projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 rok

Mieszkanka Poznania

2019-01-17 Petycja w sprawie usunięcia lub przesunięcia urządzenia centralnego wentylacji/klimatyzacji

Mieszkańcy

2018-12-11 Petycje w sprawie odstąpienia w Poznaniu od pokazów pirotechnicznych

Stowarzyszenia: Na straży przyrody, Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska

2018-11-30 Petycja w sprawie zagospodarowania terenu za Zespołem Szkół Gastronomicznych w Poznaniu

Stowarzyszenie Mieszkańców "Abisynia"

2018-11-09 Petycja w sprawie wsparcia mieszkańców ul. Dojazd w Poznaniu

Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog w Poznaniu

2018-11-05 Petycja w sprawie poddania analizie i potencjalnego uwzględnienia postulatów programowych

Michał Boruczkowski

2018-09-17 Petycja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo"

Mieszkańcy

2018-09-13 Petycja w sprawie znalezienia lokalizacji dla Dobrej

Rodzice i przyjaciele dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

2018-09-04 Petycja w sprawie podjęcia działań w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy z TKKF w Poznaniu

Mieszkańcy

2018-08-09 Petycja w sprawie wykonania ekranów akustycznych

Mieszkańcy

2018-08-07 Petycja w sprawie dokonania analiz założeń pod ogłoszane postepowania przetargowe

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2018-07-04 Petycja w sprawie budowy chodnika

Firmy:

Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o.

Duni Poland Sp. z o.o.

2018-06-29 Zbiorcza informacja o petycjach w 2017 roku

Prezydent Miasta Poznania

2018-06-08 Petycja w sprawie budowy nadziemnego lub podziemnego przejścia przez przejazd kolojowy ul. Opolska

brak zgody na umieszczenie informacji

2018-05-23 Petycja w sprawie budowy drogi rowerowej

Mieszkańcy gm. Kobylniki Małe