Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2018-12-11 Petycje w sprawie odstąpienia w Poznaniu od pokazów pirotechnicznych

Stowarzyszenia: Na straży przyrody, Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska

2018-11-30 Petycja w sprawie zagospodarowania terenu za Zespołem Szkół Gastronomicznych w Poznaniu

Stowarzyszenie Mieszkańców "Abisynia"

2018-11-09 Petycja w sprawie wsparcia mieszkańców ul. Dojazd w Poznaniu

Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog w Poznaniu

2018-11-05 Petycja w sprawie poddania analizie i potencjalnego uwzględnienia postulatów programowych

Michał Boruczkowski

2018-09-17 Petycja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo"

Mieszkańcy

2018-09-13 Petycja w sprawie znalezienia lokalizacji dla Dobrej

Rodzice i przyjaciele dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

2018-09-04 Petycja w sprawie podjęcia działań w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy z TKKF w Poznaniu

Mieszkańcy

2018-08-09 Petycja w sprawie wykonania ekranów akustycznych

Mieszkańcy

2018-08-07 Petycja w sprawie dokonania analiz założeń pod ogłoszane postepowania przetargowe

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2018-07-04 Petycja w sprawie budowy chodnika

Firmy:

Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o.

Duni Poland Sp. z o.o.

2018-06-29 Zbiorcza informacja o petycjach w 2017 roku

Prezydent Miasta Poznania

2018-06-08 Petycja w sprawie budowy nadziemnego lub podziemnego przejścia przez przejazd kolojowy ul. Opolska

brak zgody na umieszczenie informacji

2018-05-23 Petycja w sprawie budowy drogi rowerowej

Mieszkańcy gm. Kobylniki Małe

2018-05-09 Petycja w sprawie montażu liczników trwania zielonego światła

Stowarzyszenie Kukiz'15 Oddział Poznań

2018-05-09 Petycja w sprawie wykupienia terenu miedzy ul. Kaayusza, Kadłubka i Galla

Agata Wojtczak

2018-05-09 Petycja w sprawie zachowania terenów rekreacyjnych na Umultowie

Mieszkańcy

2018-05-08 Petycja w sprawie oszacowania podmiotów nie używających przyłączy gazowych

Szulc-Efekt sp. z o.o.

2018-02-13 Petycja w sprawie wprowadzenia jednozmianowego systemu nauki w SP 57

Grupa Rodziców uczniów Sp nr 57

2018-02-08 Petycja w sprawie przebudowy ul. Głogowskiej

Inicjatywa Nowa Głogowska

2018-01-11 Petycja w sprawie wykonania ul. Sytkowskiej

Mieszkańcy