Petycje do Prezydenta Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2018-07-04 Petycja w sprawie budowy chodnika

Firmy:

Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o.

Duni Poland Sp. z o.o.

2018-06-29 Zbiorcza informacja o petycjach w 2017 roku

Prezydent Miasta Poznania

2018-06-08 Petycja w sprawie budowy nadziemnego lub podziemnego przejścia przez przejazd kolojowy ul. Opolska

brak zgody na umieszczenie informacji

2018-05-23 Petycja w sprawie budowy drogi rowerowej

Mieszkańcy gm. Kobylniki Małe

2018-05-09 Petycja w sprawie montażu liczników trwania zielonego światła

Stowarzyszenie Kukiz'15 Oddział Poznań

2018-05-09 Petycja w sprawie wykupienia terenu miedzy ul. Kaayusza, Kadłubka i Galla

Agata Wojtczak

2018-05-09 Petycja w sprawie zachowania terenów rekreacyjnych na Umultowie

Mieszkańcy

2018-05-08 Petycja w sprawie oszacowania podmiotów nie używających przyłączy gazowych

Szulc-Efekt sp. z o.o.

2018-02-13 Petycja w sprawie wprowadzenia jednozmianowego systemu nauki w SP 57

Grupa Rodziców uczniów Sp nr 57

2018-02-08 Petycja w sprawie przebudowy ul. Głogowskiej

Inicjatywa Nowa Głogowska

2018-01-11 Petycja w sprawie wykonania ul. Sytkowskiej

Mieszkańcy

2017-12-21 Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Maratońskiej

Użytkownicy budynku biurowego przy ul. Maratońskiej

2017-12-15 Petycja w sprawie zmiany mpzp i zalesienia rekreacyjnego

Radny Miasta Poznania

Michał Boruczkowski

2017-12-13 Petycja w sprawie remontu ul. Kolejowej

mieszkańcy

2017-11-03 Petycja w sprawie wykonania oświetlenia w ciągu ulicy Karpiej

Mieszkańcy

2017-10-13 Petycja w sprawie warunków rozpatrywania konkursów na dofinansowanie żłobków

Stowarzyszenie Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli Poznańskie Maluchy

2017-09-25 Petycja w sprawie wykupu mieszkań policyjnych

Pulnik Leszek

2017-09-22 Pismo w sprawie warsztatów Wedla

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2017-08-11 Petycja w sprawie budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej

Michał Boruczkowski Radny Miasta Poznania

2017-07-04 Petycja w sprawie wykonania jezdni dwupasmowej na ul. Jagodowej

Mieszkańcy ul. jagodowej