Petycje do Rady Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2018-07-04 Zbiorcza informacja o petycjach w 2017 r.

Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta Poznania

2018-03-28 Petycja ws. ustanowienia ochrony 17 drzew jako pomniki przyrody

Fundacja "Na straży przyrody" oraz Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska

2018-03-28 Petycja ws. ustanowienia użytku ekologicznego "Łęg Kobylepole"

Fundacja "Na straży przyrody" oraz Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska

2017-12-27 Petycja ws. zmiany uchwały Nr LV/1011/VII/2017 RMP z dnia 17 paćdziernika 2017 r. ws. określnia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Spółdzielnia Handlowa "Bazar"

2017-12-11 Petycja dot. niezwłocznego podjęcia uchwały ws. przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Wiatraczną, Krzywoustego a Inflancką.

Mieszkaniec Nowego Miasta.

2017-10-09 Petycja ws. podjęcia uchwały dotyczącej dofinansowania żłobków niepublicznych w roku 2018

Petycja rodziców dzieci, które zamieszkują na ternie Miasta Poznania i w 2018 r, będą uczęszczały do żłobka niepublicznego.

2017-09-19 Petycja ws. podjęcia uchwały dotyczącej dofinansowania żłobków niepublicznych w roku 2018

Petycja rodziców dzieci, które zamieszkują na terenie miasta Poznania i w roku 2018 będą uczęszczały do żłobka niepublicznego.

2017-09-19 Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej.

Osoby fizyczne składające petycję - dot. dofinansowania żłobkow niepublicznych w roku 2018.

2017-07-14 Petycja Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 ws. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89

2017-06-30 Petycja ws. podjęcia uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki, innych niż jednostki samorządu terytorialnego

Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych "Pro Rodzina"

2017-06-20 Petycja ws. zmiany nazwy ulicy Marcina Chwiałkowskiego

Mateusz Jarczyński

2017-05-15 Petycja Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

2017-04-04 Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego w Poznaniu

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego w Poznaniu

2016-02-08 Petycja w spr.zmiany uchwały Nr LXII/978/2014 RMP w sprawie ustanowienia ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach