Pomoc

Szanowni Państwo!

Informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na 6 tomów, których tytuły rozmieszczone są w górnej części serwisu. Zawartość każdego z tomów rozwija się automatycznie po najechaniu kursorem myszy na tytuł tomu. Pełna informacja o strukturze informatora i jego częściach została zamieszczona w formie klikalnych linków w dziale mapa serwisu umieszczonym nad menu przedmiotowym. Informacje można również znaleźć poprzez moduł wyszukujący wyposażony we własny system pomocy. Osobną wyszukiwarkę posiada również baza danych uchwał umieszczona w tomie "Rada Miasta".

Serwis wyposażono w link do oficjalnych stron domowych Poznania umieszczony pod herbem miasta oraz w link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod logotypem BIP. Oba połączenia znajdują się w górnej części strony.

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania prosimy o przesyłanie na adres bip@um.poznan.pl.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zgodnie z ustawą, informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także nie były wyłożone lub wywieszone, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Urzędu m. Poznania: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub bezpośrednio do poszczególnych biur lub wydziałów.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wojciech Pelc
ostatnia zmiana w dniu 2011-12-19 16:17 - aktualizacja linku do strony (Aktualizacja)