Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kierownik/Dyrektor

Paweł Krzysztof Łukaszewski
plac Kolegiacki 17, pok. 504, 61-841 Poznań
61 878-55-95
pinb@um.poznan.pl
www.pinb.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-30 13:58 - zmiana adresu e-mail (Aktualizacja)