Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego (POSM I st. nr 1)

Kierownik/Dyrektor

dyr Agnieszka Nowak
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
tel./fax. 61-852-28-55
godziny urzędowania: Sekretariat: pon. - pt.: 8.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 630571373
posm@op.pl
www.posm1.edu.pl.

Kompetencje i zadania

POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego jest szkołą 8-letnią, prowadzącą równolegle piony przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

RODO

Realizacja rozporządzenia RODO dla placówki została zawarta w Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych określająca reguły przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, jako zestaw praw, zasad i zaleceń regulujących sposób ich zarządzania, ochrony i dystrybucji. Polityka ta zawiera informacje dotyczące rozpoznawania procesów przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzonych zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Inspektorem ODO jest: Przemysław Kluta - email: pkluta@gmail.com

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Przemysław Kluta
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-09 21:35 - poprawka tekstu (Aktualizacja)