Zamówienie: 1/POSM1/2019

Sygnatura zamówienia: 1/POSM1/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 4 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
kontakt: tel./fax. 61-852-28-55
email: posm@op.pl

Przedmiot zamówienia

"Remont nawierzchni boiska do piłki ręcznej, położonego
w Poznaniu przy ul. Solnej 12
"

Termin składania ofert/wniosków

19 czerwca 2019 do godz. 10:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-19

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Przemysław Kluta
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-04 20:49 - usunięcia załącznika nr 5 (Usunięcie elementu)