Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR)

Kierownik/Dyrektor

p.o. Dyrektora Łukasz Miadziołko
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP
telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 630603890
sekretariat@posir.poznan.pl
www.posir.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Przedmiotem działalności Zakładu jest:1)udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, innym organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy,
2)prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej,
3)organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
4)organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej,
5)zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz jej rozbudowa,
6)prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
7)wykonywanie usług transportowych i remontowo-budowlanych przy pomocy własnych brygad,
8)prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej w granicach potrzebnych dla prawidłowej działalności poszczególnych obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
9)prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Zakładu,
10)prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Zakład działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (tekst jednolity Dz.U. 72 z 1993 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz.U. 42 z 1991 r. poz. 183) oraz Statutu Zakładu.

Budżet jednostki na bieżący rok

87 984 832 zł

Wartość posiadanego mienia

1 105 464 830,00 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum Zakładowerejestr skarg i wniosków - DO.051
rejestr zarządzeń - DO.0124
rejestr pełnomocnictw - DO.0112
rejestr umów cywilno-prawnych - DP.0125
rejestr zamówień publicznych - DT.211
ewidencja czasu pracy pracowników - DO.1312
ewidencja wydanej dokumentacji systemowej - ST.0151
ewidencja delegacji służbowych - DO.1314
rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - DP.050.2017

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Różowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-19 07:56 - publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)