Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.58.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2020

25/10/2019

Symbol: ZP.240.57.2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w Budynku Głównym O/Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3

04/11/2019