Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.212.65.2018 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Roboty budowlane w oddziale

Rataje POSiR

27/09/2018

Symbol: ZP.212.64.2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest remont Sali C Budynku Obsługi Imprez na terenie POSIR O/Malta w Poznaniu ul Wiankowa 3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i budowlano wykończeniowych, w tym m.in:1) demontaż starych posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny i wykonanie nowych posadzek ceramicznych.2) demontaż sufitów z NG i typu OWA i wykonanie nowych sufitów systemowych.3) prace wykończeniowe polegające na wykonaniu i malowaniu gładzi, wykonanie zabudów z NG, betonu ozdobnego, blach ozdobnych perforowanych,4) montaż ekranu, wymiana opraw i osprzętu elektrycznego.5) zabudowy z metalowych blach ozdobnych.

03/10/2018

Symbol: ZP.212.66.2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa oświetlenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej od południowej oraz zachodniej oraz zachodniej strony jeziora na terenie POSiR Oddział Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3.

09/10/2018