Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.15.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2019

Strona internetowa na której załączona jest dokumentacja niniejszego postępowania: www.posir.poznan.pl

20/02/2019

Symbol: ZP.240.18.2019 - przetarg nieograniczony na:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji obejmującej zaprojektowanie i wykonanie modernizacji molo wraz z budową dojścia do niego, które znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Rusałka" przy ul. Golęcińskiej 27 w Poznaniu

26/02/2019

Symbol: ZP.240.17.2019 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży. w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka"

01/03/2019