Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.212.39.2018 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja trybun głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3- etap III

23/07/2018

Symbol: ZP.212.45.2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu

30/07/2018

Symbol: ZP.212.47.2018 - przetarg nieograniczony na:

Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Torui Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa

31/07/2018