Zamówienie: ZP.212.08.2018

Sygnatura zamówienia: ZP.212.08.2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 9 lutego 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna POSiR.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć obsługę informatyczną Zamawiającego w lokalizacjach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. przede wszystkim w następujących lokalizacjach:

Zamawiającego w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, tj. przede wszystkim w następujących lokalizacjach:

1) Dyrekcja, ul. Chwiałkowskiego 34 Poznań;

2) Pływalnia "Chwiałka", ul. Jana Spychalskiego 34, Poznań;

3) Lodowisko "Chwiałka" im. Witalisa Ludwiczaka, ul. o. Mariana Żelazka 1, Poznań;

4) Camping Malta, ul. Krańcowa 98, Poznań;

5) Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, Poznań;

6) Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106A, Poznań;

7) Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań;

8) Stadion Miejski, ul. Bułgarska 17, Poznań;

9) Hala Arena, ul. Wyspiańskiego 3, Poznań;

10) Tor Regatowy Malta, ul. Wiankowa 3, Poznań;

każdorazowa lokalizacja Biura Zawodów wskazana przez Zamawiającego - w przypadku organizowanego przez Zamawiającego maratonu oraz półmaratonu.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy należy w szczególności:

1) Realizowanie polityki bezpieczeństwa u Zamawiającego;

2) Konfiguracja i zarządzenia siecią komputerową Zamawiającego;

3) Administrowanie wszystkimi serwerami Zamawiającego: Linux, Windows, Unix;

4) Wsparcie informatyczne dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;

5) Nadzór nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi;

6) Planowanie i opiniowanie inwestycji informatycznych;

7) Wdrażanie i zarządzanie użytkowanym oprogramowaniem oraz doradztwo w zakresie zakupów oprogramowania;

8) Zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie wszystkich serwisów www Zamawiającego;

9) Prowadzenie systemu rejestracji zgłoszeń do wydarzeń: maraton i półmaraton;

10) Przetwarzanie w niezbędnym zakresie powierzonych mu przez Zamawiającego danych osobowych.

Szczegółowy wykaz czynności, których podejmowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin składania ofert/wniosków

15 lutego 2018 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 lutego 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Górska
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-09 09:09 - Małgorzata Górska (Wprowadzenie informacji)