Zamówienie: ZP.212.31.2018

Sygnatura zamówienia: ZP.212.31.2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa sieci kablowych nn-0,4kV i SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV dla zasilania odbiorów administracyjnych oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetlenia parkowego przy kładce trybun głównyc

Termin składania ofert/wniosków

29 maja 2018 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 maja 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Różowicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-14 13:38 - publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)