Zamówienie: ZP.240.22.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.240.22.2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 11 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlx,.txt)
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Zakup oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań.

Termin składania ofert/wniosków

19 marca 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 marca 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Różowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-11 11:44 - publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)