Zamówienie: ZP.240.24.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.240.24.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlx,.txt)
kontakt: telefon 61 835-79-00, 61 833-46-51
email: sekretariat@posir.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń przed sezonem Tor Regatowy Malta, w Poznaniu ul. Wiankowa 3

Termin składania ofert/wniosków

28 marca 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 marca 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Górska
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-14 16:15 - Małgorzata Górska (Wprowadzenie informacji)