Drugi Zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski

Jędrzej Solarski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123 tel. 61 878 53 23, email: sekretariat_j.solarski@um.poznan.pl

Nadzoruje

1. Pan Jędrzej Solarski nadzoruje:

1) Biuro Poznań Kontakt;

2) Wydział Kultury;

3) Wydział Organizacyjny z wyłączeniem stanowisk, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4;

4) Wydział Sportu;

5) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;

6) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

2. Pan Jędrzej Solarski nadzoruje:

1) przy pomocy Wydziału Sportu:

a) Pływalnię Miejską Atlantis,

b) Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji;

2) przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

a) pozostałe miejskie jednostki pomocy społecznej - niewymienione w ust. 2,

b) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - z wyłączeniem nadzoru wykonywanego przez Zastępcę Prezydenta do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej i lokalowej,

c) Poznańskie Centrum Świadczeń,

d) Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu;

3) przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka";

4) przy pomocy Wydziału Kultury miejskie instytucje kultury - z wyłączeniem Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" oraz nadzoru właścicielskiego w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych.

3. Pan Jędrzej Solarski zapewnia realizację uprawnień Prezydenta Miasta Poznania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz kultury i sportu - pana Jędrzeja Solarskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

1) opieki zdrowotnej i funkcjonowania miejskich jednostek opieki zdrowotnej;

2) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;

4) funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu grup społecznych;

5) współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;

6) rozwoju życia kulturalnego Miasta Poznania i działalności miejskich instytucji kultury;

7) organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki osobowej w Urzędzie Miasta Poznania;

8) nadzoru nad wypłatą świadczeń pieniężnych dla mieszkańców Poznania;

9) kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;

10) świadczenia na rzecz mieszkańców i wydziałów Urzędu Miasta Poznania usług call center i contact center;

11) nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania.

Życiorys

Urodzony 29 kwietnia 1973 roku, z zawodu prawnik. W 1998 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 roku pracą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna swoją karierę zawodową. W 2002 roku obejmuje funkcję dyrektora wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie - po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków - jako dyrektor tego Wydziału. 

Członek rad nadzorczych, od 2014 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 - 2000. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Uczestnik wielu szkoleń, m in. z zakresu funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, ratownictwa w regionie hanowerskim w Niemczech. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, informacji publicznej, kontroli zarządczej oraz HR.

Zwycięzca licznych turniejów samorządowych w tenisie ziemnym.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-26 11:14 - aktualizacja na podstawie zarządzenia nr 858/2018/P (Wprowadzenie informacji)